Gåten Orderud. Premiere!

Uke 43 NRK1 søndag 28. oktober kl. 21.40

TV-dokumentarserien «Gåten Orderud» ønsker gjennom seks episoder å kaste nytt lys over en av norgeshistoriens mest omtalte kriminalsaker.

Gåten Orderud

19 år etter trippeldrapet på Sørum i Akershus er det fortsatt uavklart hvem som faktisk skjøt og drepte tre personer i kårboligen på Orderud gård. TV-dokumentarserien «Gåten Orderud» ser på saken med nye øyne, og stiller også spørsmål ved hvordan fire personer kunne bli dømt for medvirkning til trippeldrap når vi ikke vet hvem som utførte drapene.

Serien følger krimjournalist Øystein Millis arbeid med å se på Orderud-saken på nytt. Han jobbet med saken først i Romerikes Blad og deretter i VG:

– Det er uhyre interessant å få gå gjennom hele Orderud-saken igjen for å forsøke å komme videre i den. Jeg er overrasket over hvor mange vesentlige nyanser i det omfattende materialet jeg gikk glipp av da jeg selv jobbet med saken i 1999, sier Øystein Milli.

Journalist Øystein Milli med den såkalte Orderud-sokken

Krimjournalist Øystein Milli med den såkalte "Orderud-sokken".

Foto: NRK/Monster

– Vi har funnet flere nye spor. Noen av dem innebærer ny informasjon som ikke var en del av etterforskningen, mens andre funn er forhold politiet etter mitt syn har oversett eller viet for lite fokus i sin etterforskning, sier Milli.

– Hvor disse sporene kan føre, er det umulig å si noe om på det nåværende tidspunkt. Jeg har fått ny innsikt. Jeg håper serien vil oppfattes slik for dem som ser på også.

Unikt materiale fra lagmannsretten

I slutten av første episode blir det kjent at NRK og Monster har fått tilgang til opptak som ble gjort under ankesaken i lagmannsretten. Opptakene fra Eidsivating lagmannsrett er unikt historisk materiale fra en av landets mest omtalte og alvorlige straffesaker, og er aldri før vist på TV.

Opptakene fra Lagmannsretten ble utlånt fra domstolen etter at den hadde forelagt forespørselen fra Øystein Milli for sakens aktører. De hadde ikke innvendinger. Forutsetningen er at bruk av materialet fortas i henhold til norsk lov og god presseskikk.

«Gåten Orderud» inneholder også Kripos’ egne opptak fra åstedet. Disse er med på å belyse en av de mest omtalte og samtidig uløste drapssakene i Norge på en måte vi aldri tidligere har sett.

I en kommentar på NRK Ytring utdyper NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk en del av de vurderingene som er gjort i forbindelse med arbeidet.

Kårboligen på Orderud gård

Kårboligen på Orderud gård.

Foto: Politiet

Åpen siste episode

Den siste av de seks episodene er foreløpig ikke laget ferdig. Det er for å ta høyde for at det kan komme nye tips og spor etter at serien har premiere på NRK søndag 28. oktober.

Produsent Vanja Strømstad i Monster og eksternredaktør Marie Sjo i NRK håper serien kan bidra til flere svar i denne konkrete saken og mer kunnskap om politi- og rettsvesen.

– Denne saken har aldri falt til ro, og for oss er det viktig å kunne gi folk en dypere innsikt i hva det hele handler om. Gjennom det unike materialet vi har kan jeg love en serie hvor seeren får komme tett inn på saken og de mange gåtene som ligger i den, sier Vanja Strømstad.

Aldri tidligere i Norge har det blitt gitt en så omfattende tilgang til en drapssak, som det har i arbeidet med «Gåten Orderud».

Eksternredaktør Marie Sjo mener serien er viktig for NRK fordi den også tar opp hva slags rettsstat Norge er og skal være.

– To personer som fikk lovens strengeste straff mener at de er uskyldig dømt og ønsker sakene sine gjenopptatt. Serien løfter frem spørsmål og problemstillinger som er relevante i alle straffesaker – hva er sant og hva kan bevises? Vi må spørre oss hvor mye som skal til for å dømmes til lovens strengeste straff, sier Sjo.

Episodetitler

Episode 1: Trippeldrapet

Episode 2: Løgnen

Episode 3: En julefortelling

Episode 4: Et varslet drap

Episode 5: Kampen om troverdighet

Episode 6: Nye spor