Informasjon fra NRK

Det umulige landet – premiere!

Vi er et av verdens mest reisende folk - i et av verdens minst fremkommelige land. Hvordan er det mulig og hva har det gjort med oss?

Uke 10 Søndag 10. mars kl. 20.45 på NRK1

Det umulige landet

Programleder Steinar Birkeland har reist rundt i landet for å se på hvordan våre veier har blitt til og hva de betyr for oss.

Foto: NRK

«Det umulige landet» er en storslått dokumentarserie som forteller historier om norsk samferdsel. Den viser hvordan vi har funnet veier til hverandre og hva dette har betydd for oss og for utviklingen av landet.

Det å forflytte seg i Norge har vært og kan fortsatt være utfordrende. Vi har store avstander, spredt bosetting, høye fjell, en lang, krevende kyst og barskt klima.

Programleder Steinar Birkeland har som en Espen Askeladd reist både til lands, til vanns og i luften med. Hans reise rundt i landet er en fortelling om hvordan vi som folk har blitt knyttet sammen gjennom samferdsel.

Det umulige landet

Det har vært krevende å lage vei i det umulige landet.

Foto: NRK

Norvegr - vegen mot nord

– I dag tar vi for gitt at å reise skal være enkelt. Men bak oss ligger en eventyrlig historie om hvordan norske ferdselsveier har blitt til. Og hvordan vi har brukt - og bruker – dem, forteller programlederen for serien.

Birkeland har sammen med resten av redaksjonen i Bergen, jobbet med serien i over to år.

– Vi vil fortelle hvordan ulike former for ferdsel har bundet oss sammen. Men også hvilke dramatiske konsekvenser ferdsel i et vanskelig land har hatt for mange, sier prosjektleder for dokumentarserien, Trond Lillealtern. Som legger til at Norge er eneste land i verden med navn etter en ferdselsvei, Norvegr - veien mot nord.

Visjoner, vilje og trass

Tittelen «Det umulige landet» peker på at naturen er mektig motstander når det gjelder ferdsel i Norge.

– Likevel har vi greid å beseire hindringer i naturen. Med visjoner, vilje og trass har forfedrene våre gitt oss ferdselsveier mellom nord og sør, øst og vest - langs kyst og over fjell. Dokumentarserien forteller historier om flere ferdselsveier som samtiden stemplet som umulige, sier Birkeland.

Selv har han og fotograf Dag Indrebø reist rundt i landet og gjort opptak til serien gjennom et helt år.

Sterke inntrykk

Serien forteller sterke historier om veier som ble skapt av krig, om liv som går tapt når en ferdes i det umulige landet og om uendelig slit.

– Det har gjort inntrykk å komme nær dem som gjorde de ufattelige jobbene tilbake i tid: Rallaren på Bergensbanen. Fyrbyggeren i havgapet. Og møtene med dem som måler krefter med det umulige landet i dag: Widerøepiloten i stormkast på Finnmarkskysten og trailersjåføren på ferd over norske fjell på vinterføre, forteller Birkeland.

– Det har også berørt oss sterkt å reise i sporene på krigsfanger og tvangsarbeidere som bygde veier og jernbane i Norge under de mest bestialske forhold under krigen, avslutter fotograf og regissør for serien Dag Indrebø.

«Det umulige landet» består av fem episoder og sendes på NRK1 søndager. I tillegg kan serien ses på NRK TV. Serien er laget av NRK Hordaland.