Barndom

Uke 30 NRK1 søndag 30. juli kl. 21.35

Margreth Olins dokumentar «Barndom» følger Aurora Barnehage gjennom et helt år. I filmen kommer vi tett innpå barnas lek og vennskap seg imellom og forholdet mellom barn og voksne.

Filmen "Barndom" av Margreth Olin

Filmen «Barndom» gir oss et innblikk i lekens viktige rolle for barns livsutfoldelse.

Foto: Norsk Filmdistribusjon

«Barndom» handler om barn på barnets og lekens premisser.

Regissør Margreth Olin sier selv om dokumentaren at hun ønsket å se på hvilken funksjon leken spiller i barnets liv, i et samfunn hun mener har stadig sterkere fokus på prestasjoner og konkurranse i skolen.

Gode omtaler

Filmen som følger barna i Aurora Barnehage på Nesodden gjennom hele barnehageåret, fikk etter premieren i mars i år svært god omtale i presse og blant publikum.

Filmpolitiet i NRK P3 skriver blant annet :

«Filmen er et herlig innblikk i barns evne til fantasi og lek. Et observant kamera gir oss et bilde på hvordan barn helt på egen hånd klarer å gjøre verden til et artig og spennende sted – bare de får sjansen».

Vekket debatt

Dokumentaren satte også debatten om skole for seksåringer på dagsorden på ny.

Olin, som tidligere har laget flere sterke dokumentarer med et politisk budskap, håper at filmen skal påvirke politikerne til å tenke over hvordan barn skal kunne lære og utvikle seg på egne premisser.