Hopp til innhold
Info fra NRK

Ari

Fra 11/2 i NRK Radio: En historie om mennesket Ari Behn, fortalt gjennom intervjuer med noen av dem som sto ham nærmest.

Podkasten "Ari"

Ari Behn

Foto: Agnete Brun / NRK

Kjæresten hans, Ebba Rysst Heilmann, og lillesøsteren Anja Bjørshol forteller om et menneske de elsket høyt og som ikke orket å leve lenger.

– Alle som kjente Ari vet at mange aspekter ved hans personlighet gikk tapt i det offentlige bildet av ham. Mye av dette skyldtes kanskje hans ganske prangende form. Men det skyldtes i mye større grad oss journalister: nettopp fordi Ari var så fargerik og «larger than life» – nøyde vi oss ofte med å skildre nettopp det, det spektakulære, uten å gjøre gode nok forsøk på å vise de dypere, og mer menneskelige sidene av ham. Spørsmålet vi sitter igjen med er: Forsto vi ham? Gjorde vi egentlig noe forsøk på å forstå ham?

Joachim Førsund

Joachim Førsund er en av skaperne bak podkasten. Han har også laget podkastene "Familien på Orderud", "Det svarte flagget", "Tobias" og "Koht vil leve", alle i samarbeid med Sigurd Øygarden Flæten.

Foto: Agnete Brun

Dette skriver Joachim Førsund, historiefortelleren og skaperen bak podkasten. Han kjente ikke Ari personlig, de var på hils. Men som journalist har han intervjuet Ari flere ganger, og med det utgangspunktet laget han denne podkasten.

I denne serien skal vi få hjelp av kjæresten Ebba og hans søster Anja til å tegne et mer nyansert bilde av hvem Ari Behn var og hva som drev ham. Og kanskje gjennom dette å bedre forstå hvorfor det etter hvert ble så vanskelig for ham å leve.

Kjæresten Ebba var tettest på Ari de siste årene, og betydde, ifølge Aris familie og venner, helt utrolig mye for ham.

Ebba Rysst -Heilmann forteller om kjæresten hun mistet.

Ebba Rysst Heilmann forteller om tiden med Ari.

Foto: Patrick da Silva Saether / Patrick da Silva Saether

Ari var en veldig kompleks person, men bare noen sider av ham var synlige for offentligheten. Og dette forenklede mediebildet av han gjorde at folk misforsto ham, tror jeg. Derfor føler jeg et behov for at folk skal vite hvem han var, sånn egentlig; hvor raus han var, hvor omsorgsfull han var, hvor sårbar han var, hvor unik han var.

Jeg tenker at jo flere historier som kommer frem hvor selvmord og psykisk helse er tematikk, er ekstremt verdifull. Det er så mye som kan forklares og forstås hvis hele historien kommer frem. Det gjelder ikke bare min historie som omhandler mitt liv i de siste årene, men det gjelder alle som har opplevd det samme som meg. Hver enkelt historie er unik og bidrar til økt forståelse og kunnskap til temaer som er fryktelig vanskelig å snakke og få begrep om. Og så ønsker jeg selvfølgelig å være med på portrettere et av de viktigste menneskene jeg har møtt i livet mitt. Det fortjener han.

Anja Bjørshol forteller om storebroren

Anja Bjørshol åpner opp om storebroren i podkasten «Ari».

Foto: Privat / privat

Anja er lillesøsteren til Ari og forteller at i tiden etter at Ari valgte å ta sitt eget liv, opplevde familien en enorm støtte fra folk, både mennesker de kjente og mennesker de ikke kjente.

Denne støtten hjalp oss gjennom vårt tøffeste år. Folk åpnet seg for oss, vi åpnet oss for dem, og mange kunne fortelle oss historier om Ari, som vi ikke kjente. All denne kontakten, all denne åpenheten, alle de nære samtalene, fikk oss til å føle oss mindre alene. Jeg håper denne podkasten kan bidra til det samme. At folk tør å snakke med hverandre, tør å åpne seg når livet er vanskelig. Og gjennom dette kan føle seg mindre alene, forteller Anja.

Podkasten «Ari» er tilgjengelig i NRK Radio på nett og i appen NRK Radio.

Det vil bli publisert 2 episoder hver uke.