Informasjon fra NRK

NRKs egne tiltak for smittevern

For å forebygge og begrense smitte av koronaviruset tar NRK strenge forholdsregler ved studiosendinger og i intervjusituasjoner. Her er noen av smittevernstiltakene som alle NRK-ansatte skal følge.

NRKs Ove Gundersen på jobb

NRKs reportere skal ta forholdsregler for smittevern.

Foto: NRK

Koronaviruset, dets spredning og smittevernstiltakene som kommer som følge av epidemien preger naturlig nok nyhetsbildet i disse dager. NRK dekker situasjonen fra både studio og i felt, som samfunnsoppdraget vårt tilsier.

NRK følger Folkehelseinstituttets anbefalinger tett, og har innført smittevernstiltak for alle som må være på arbeidsplassen.

For alle som jobber med nyhets- og aktualitetsproduksjon legger vi til grunn at vi vil ha økt sannsynlighet for eksponering for smitte. Derfor gjelder disse retningslinjene for all nyhets- og aktualitetsproduksjon i vid forstand:

Intervjuer

 • Gjør flest mulig intervjuer utendørs.
 • Bruk engangshansker når du berører utstyr.
 • Bruk separate mikrofoner reporter og intervjuobjekt(er):
  • Mikrofon 1: Reporter mikrofon (gjerne mygg) Skal ikke brukes av andre.
  • Mikrofon 2: Til intervjuobjektet (ene) Bruk engangshansker.
   Denne mikrofonen må ha lang stang – hold minimum 1 meter (helst 2) avstand til intervjuobjektet. Bruk gjerne kanon. Utenpå denne mikrofonen trer du en plastpose f.eks. hvit avfallspose, eller en brødpose som festes enten med teip eller strikk.
 • Ved ny intervjusituasjon: Ny pose og nye engangshansker.
 • Fjerner alle poser, tape etc. – vasker alle berøringsflater med klut/papir fuktet med sprit/antibac – før du tar av deg engangshanskene. Vreng engangshanskene når du tar dem av. Alt samles i en pose – og kastes i en søppelkasse. Ikke la det ligge i reportasjebilen.
 • Ved intervju med mobiltelefon/lydopptaker: Bruk selfiestang eller lignende for å kunne holde avstand til intervjuobjektet. Bruk engangshansker, plastpose over telefonen – vask og kast som beskrevet ovenfor.
 • Dekning av korona-smitte på sykehus eller andre  steder med påvist eller stor sannsynlighet for smitte  skal risikovurderes i hvert enkelt tilfelle.
 • Reportasjer om personer i karantene der du oppholder deg i samme rom som påvist syk person utløser umiddelbart midlertidig endret arbeidssted.
 • Før reportasjer hjemme hos sårbare grupper skal det gjennomføres en risikovurdering på teamets helse. Ingen i teamet bør ha symptomer på sykdom, heller ikke på vanlig forkjølelse.

Gjester

 • I så stor grad som mulig skal vi begrense antall gjester/besøkende inn i alle NRKs lokaler.
 • Maks 50 personer til stede inkl. ansatte.
 • Ved NRKs distriktskontorer og i NRK Sápmi har gjester og besøkende ikke adgang annet enn i unntakstilfeller, og disse skal da være godkjent av regionredaktør i Distriktsdivisjonen og nyhetsredaktør i NRK Sápmi.
 • Kun den som skal medvirke eller intervjues får lov til å komme inn i NRKs lokaler. Personer som ikke selv skal intervjues blir bedt om å vente utenfor NRKs lokaler, helst i bil dersom det er mulig.
 • NRK legger til rette for at gjester kan delta digitalt fra egne hjem eller kontor, eller via livepunkter NRK setter opp lokalt eller i felt.

Utstyr/lokaler

 • Alt utstyr, kamera og annet opptaksutstyr tørkes av med sprit. (det er ikke sikkert man har spritservietter tilgjengelig, sprit på papir er et godt alternativ)
 • I biler skal ratt nøkler, ratt etc. tørkes av med sprit før og etter bruk
 • PC/redigeringsutstyr tørkes av med sprit før og etter bruk.
 • Vi skal reise minst mulig mellom NRKs lokasjoner. Det betyr at distriktskontorer og Marienlyst gjør delopptak for hverandre i størst mulig grad.

I den grad det er praktisk gjennomførbart er det en fordel med faste TV-team for å redusere smittespredning mellom team.