NRK Ytring vil ha de unges historie

Er du ung og har livet foran deg, men sliter med press og stress i hverdagen? Har du psykiske utfordringer? Skriv din historie til ytring@nrk.no.

Jeg mot meg

Livet er ikke alltid lett, og mange unge sliter psykisk. Nå vil NRK Ytring høre din historie. Bildet er fra dokumentarserien 'Jeg mot meg' som vises på NRK fra 4. april. (fv. psykolog Peder Kjøs og deltaker Christopher).

Foto: ANTI TV

Et økende antall ungdommer rapporterer om psykiske helseplager i hverdagen. Noen opplever press og høye forventninger fra omgivelsene, mens noen har mer omfattende problemer; for dem kan skole, jobb og privatliv være en stor psykisk påkjenning.

NRK Ytring vil gjerne høre fra deg

NRK Ytring vil at du skal fortelle om hva som har vært vanskelig, og hva du sliter med. Hva skjedde da livet ditt ble forandret, og hvordan skjedde det? Hva kan gjøre det lettere for deg? Hvordan ser du på fremtiden?

Skriv maks 5000 tegn (1,5 A4-side) til ytring@nrk.no.

NRK.no/Ytring er en redaksjonelt styrt nettside for meningsutveksling om nyheter, samfunns- og kulturspørsmål. NRK Ytring tar videre kontakt.

Ung psykisk helseuke på NRK

Det er i forbindelse med temauken "Ung psykisk helse" fra 4. til 10 april at Ytring kommer med denne oppfordringen.

En rekke dokumentarer blir send i løpet av denne uken, og først ut er Jeg mot meg, en norskprodusert serie i åtte episoder. Du kan følge serien på NRK TV og NRK1 og NRK3 fra 4. april.

Jeg mot meg

Vi blir med på gruppesamtale i 'Jeg mot meg', en av flere dokumentarserier om ung psykisk helse på NRK.

Foto: Andris Søndrol Visdal

På NRK3 kan du i tillegg se følgende programmer:

Flink pike
En norsk dokumentar om Solveig som blir innlagt på akuttpsykiatrisk med diagnosen alvorlig depresjon. (3. april)

Jeg mot meg, gruppesamtaler: Åtte unge mennesker med psykiske utfordringer samles i samtaleterapi med psykolog Peder Kjøs. Sammen skal de forsøke å endre livene sine. (4. april)

Fotballgalskap
En britisk dokumentar om en gruppe unge menmnesker med alvorlige psykiske lidelser. Ekspertene hjelper dem til et nytt og bedre liv gjennom fotballspilling. (5. april)

Selvmord og meg
Britisk dokumentar om selvmord (5. april).

Jeg er ikke gal
En serie i tre deler fra et av Storbritannias største psykiatriske sykehus for tenåringer. (6. april)

Idas dagbok
En dokumentar om Ida som lider av en personlighetsforstyrrelse, og har et turbulent følelsesliv. (6. april)

Tung jakke
En film om Jonas som lever med diagnosen bipolar. (6. april)

Inni hovudet mitt
Ein dokumentar om dei sosiale, biologiske og psykiske endringane hos ei gruppe unge britar som får behandling for sine sinnslidingar. (8. april)

NRK2 viser også dokumentaren OCD - eit liv i angst, en britisk dokumentar om tvangslidelser. (10. april)

Marienlyst, 30. mars 2016