Hopp til innhold
Info fra NRK

NRK Supers temadager om religion

Du er fri til å tro på hvilken religion du vil, eller ikke tro på noe i det hele tatt. Det er NRK Supers budskap når de arrangerer temadager om religion.

Selma og jakten på den perfekte tro MSUM05100520

Selma Ibrahim møter barn med ulik tilnærming til religion og tro i dokumentarserien «Selma og jakten på den perfekte tro», som er blant programmene vi kan se i løpet av årets temadager.

Foto: Ole Kaland / NRK

Barn trenger å lære at de har trosfrihet og at det er greit både å tro på en religion og ikke å gjøre det. FNs barnekonvensjon er helt tydelig på at barn har religionsfrihet, men at foreldre og foresatte samtidig kan veilede sine barn.

NRK Supers temadager er en viktig del av NRKs allmennkringkasteroppdrag.
– Vi tror man kan snakke med barn om absolutt alt, bare det gjøres på riktig måte, sier Frank Sivertsen, prosjektleder i NRK Super.

Religion er et slikt tema. Barn trenger å få selvtillit på at det er religionsfrihet for alle, og samtidig få innsikt i hvordan det er å vokse opp innenfor og utenfor ulike religioner. Mange barn opplever at andre snakker nedsettende eller misvisende om deres religion. Med temadagene ønsker Super å stimulere til aksept og forståelse for andres religion og levemåter.

På NRK Super ser du alle programmene som dukker opp under temadagene om religion

Dobbeltliv

Mange unge ønsker å være som «alle andre» og ikke skille seg ut. Da kan det være vanskelig å komme fra en religiøs familie. Spesielt hvis vennene dine ikke er religiøse. Noen lever et dobbeltliv hvor de på skolen går inn i en rolle hvor de ikke viser at de er spesielt troende, mens de hjemme følger familiens religiøse påbud. Det kan være fristende å gå inn i et dobbeltliv hvis du er religiøs, fordi det norske storsamfunnet oppleves som veldig sekulært.

Vitenskap vs. tro?

Dette er et tema som kan skape konflikt blant troende og ikke-troende, og som kan være aktuelt i mange klasserom når man diskuterer vitenskap og religion. Kan man være kristen og tro på at Gud skapte verden, men samtidig tro på vitenskap og Darwin?

Riktig måte å tro på?

Finnes det en riktig måte tro på? Er en som praktiserer en religion konservativt bedre enn en som ikke gjør det? Dette er kjernen i en konflikt som med jevne mellomrom blusser opp i flere trossamfunn og kan være en problemstilling unge i noen miljøer kan kjenne seg igjen i.

Selma møter 12 år gamle Zakaria som forteller om hvordan det er å være ung muslim i Norge.

Selma møter 13 år gamle Zakaria som forteller om hvordan det er å være ung muslim i Norge.

Foto: NRK

I dokumentarserien «Selma og jakten på den perfekte tro» møter vi mennesker med forskjellige religioner: Muslim, hindu, kristen, bahai, humanetiker, jøde, buddhist og eks-Jehovas Vitne.

Det er også laget tre dramaepisoder i «Klassen», sangen og musikkvideoen «Ditt eget svev», «Bablo - lager sin egen religion» og «Bli med heim» som har hinduisme som tema i forbindelse med NRK Supers temadager.

Nyhetsprogrammet «Supernytt» vil også ha mye religionsinnhold disse dagene. I tillegg kan barna glede seg til den tyske serien «Krimteam 5» som har en episode om et barn som blir tvunget inn i en sekt. Vi viser også en italiensk animasjonsfilm om den jødiske høytiden Hanukkah.

Samarbeid med Redd Barna

Dette er sjette gang NRK Super har temadager om ting det er viktig og vanskelig å snakke med barn om. Tidligere har tema vært skilsmisse, rus, overgrep, psykisk helse og vold.

I år samarbeider vi igjen med Redd barna, som har laget et eget undervisningsopplegg knyttet til deler av vårt innhold. Det kan lastes ned fra Redd Barnas nettsider.