Hopp til innhold
Info fra NRK

NRK Sápmi satser på talentprogram

Skal trene framtidige journalister og mediefolk med samisk språkkompetanse. Mona Solbakk leder satsingen.

Mona Alette Solbakk, kommentator for Sametinget i NRK
Foto: Dan Robert Larsen/NRK

Den samiske divisjonen i NRK satser videre på og bygger ut rekrutterings- og kvalifiseringsprogrammet, for å øke tilfanget av samiske journalister. Seks kandidater tas opp til programmet som varer fra 1. september til slutten av juni. Gjennom talentprogrammet vil kandidatene også kunne være tilknyttet til andre redaksjoner i NRK i tillegg til NRK Sápmi, og hovedsakelig lære gjennom praktisk arbeid.

Kandidatene skal lære mer om å lage innhold for nett, radio/lyd, video/TV og sosiale medier – spesielt for yngre målgrupper. Talentene vil ha varierte oppgaver der de lærer av erfarne NRK-kollegaer.

Mona Solbakk blir fagleder

Mona Solbakk, som snart går av som direktør for NRK Sápmi etter seks år, skal ha ansvar for programmet i fortsettelsen. Hun skal drive og utvikle talentprogrammet, og vil ha ansvar for å at talentene får god opplæring og utvikles til å bli morgendagens journalister. Hun skal jobbe sammen med mentorer, ledere og redaksjoner over hele NRK for å sørge for et godt faglig program og god oppfølging av de seks talentene.

– Dette gleder jeg virkelig til. Tenk å få jobbe sammen med unge talenter som skal være med på å forme og utvikle NRK Sápmi. Jeg gleder meg til å utvikle talentene sammen med de beste hodene i NRK, og ikke minst å bidra til at vi i NRK Sápmi lærer av dem som kommer til oss gjennom dette programmet, sier Mona Solbakk.

Søker særlig sør- og lulesamisk

For å bli tatt opp i programmet må man være samiskspråklig. NRK Sápmi har over tid sett behov for å øke andelen journalister som snakker og skriver sør- og lulesamisk, men det er få kandidater å ansette blant. Derfor søker talentprogrammet spesielt etter sør- og lulesamiskspråklige, i tillegg til kandidater som behersker nordsamisk.

– Vi ønsker å bli bedre på lule- og sørsamisk, og har ambisjoner om å øke tilbudet vårt på de språkene. Derfor er vi helt avhengig av å gode sør- og lulesamiskspråklige journalister innen alle sjangre, fra innhold for barn og unge til underholdning og nyheter, sier Solbakk.

– NRK Sápmi skal være relevant og viktig for alle samer, og det klarer vi ikke uten gode, samiskspråklige historiefortellere og innholdsskapere.

NRK Sápmi bidjá searaid taleantaprográmmii

Galget hárjehit ja oahpahallat nuorra taleanttaid šaddat boahttevaš journalistan ja mediabargin. Mona Solbakk jođihišgoahtá taleantaprográmma.

NRK sámi divišuvdna dáhttu nuoraid movttiidahttit mediabargguide, ja nu ođasmahttá rekrutteren- ja gealbudahttinprográmma. Guhtta kandidáhta válljejuvvojit prográmmii mii bistá čakčamánu 1. beaivve rájes gitta geassemánu lohppii boahtte jagi. Taleantaprográmma bokte sáhttet kandidáhtat bargat eará NRK doaimmahusain lassin NRK Sámis, ja oahpahallet mediabarggu praktihkalaš barggu bokte.

Taleanttat ohppet mo ráhkadit sisdoalu nehttii, radioi/jienain, videoin/TV:ii ja sosiála mediaide – erenoamážit nuorat mihttojoavkkuide. Sii besset geahččaladdat máŋggalágan bargguid ja ohppet hárjánan NRK-bargiin.

Mona Solbakk šaddá fágalaš jođiheaddjin

Mona Solbakk, gii luohpá NRK Sámi direktevran guđa jagi maŋŋá, šaddá prográmma fágalaš jođiheaddji. Son galgá doaimmahit ja ovdánahttit prográmma nu ahte taleanttat ožžot buori oahpu ja ovdánahttojit boahtteáigge journalistan. Son ovttasbargá bagadalliiguin, jođiheaddjiiguin ja doaimmahusaiguin miehtá NRK, ja sihkkarastá ahte šaddá nanu fágalaš prográmma ja ahte dat guhtta taleantta ožžot buori čuovvoleami.

– Dása gal nu illudan. Mii vel buoret go bargat nuorra taleanttaiguin geat galget hábmet ja ovdánahttit NRK Sámi seammás go ieža ge ovdánit ja hárjehallet mediabargui. Šaddá erenoamáš mávssolaš ovdánahttit taleanttaid ovttas daid čeahpimusaiguin NRKs. Midjiide lea maid dehálaš oahppat sis geat bohtet min lusa dán prográmma bokte, lohká Mona Solbakk.

Ohcet erenoamážit mátta- ja julevsámegielagiid

Sii geat válljejuvvojit prográmmii galget leat sámegielagat. NRK Sámis lea guhkit áigge leamaš dárbu eanet journalisttaide geat hállet ja čállet mátta- ja julevsámegielaid, muhto lea nana hástaleaddji gávdnat kandidáhtaid maid sáhtašedje virgádit. Danin ohcet taleantaprográmmii erenoamážit mátta- ja julevsámegielagiid, lassin kandidáhtaide geat hálddašit davvisámegiela.

– Mii dáhttut buoridit ja nannet mediafálaldaga julev- ja máttasámegielaide. Danin lea ge erenoamáš dehálaš ovdánahttit čeahpes mátta- ja julevsámegielat journalisttaid iešguđetlágan sisdoallobuvttademiide, nu go sisdoallu mánáide, nuoraide, guoimmuheapmi ja ođđasat, lohká Solbakk.

– NRK Sápmi galgá leat dehálaš ja relevánta buot sápmelaččaide, ja dan eat nákce čeahpes, sámegielat muitaleddjiid ja sisdoallobuvttadeddjiid haga.