Informasjon fra NRK

Nordisk dramasamarbeid når nye høyder

Aldri har de nordiske allmennkringkasterne produsert så mange dramaserier som i fjor.

NRKs dramaserie «22. juli» – Eivind (Øyvind Brandtzæg)

SAMPRODUKSJON. NRKs «22. juli» har fått støtte fra Nordvisionfondet og er en av tolv dramaserier som produseres for Nordic12 i 2020.

Foto: NRK

Det er konklusjonen i årsrapporten fra Nordvision – de nordiske allmennkringkasternes forening.

Tolv dramaserier i året

De fem allmennkringkasterne NRK, SVT, YLE, DR og RUV har gjennom samarbeidet Nordic12 forpliktet seg til å totalt produsere tolv dramaserier per år. Seriene skal gjøres tilgjengelig for strømming i minst ett år i alle medlemslandene.

Eksempler fra 2019 er NRKs sesong to av «Heimebane», DRs «Fred til lands» og SVTs «Søstre 1968».

Heimebane

TILGJENGELIG I HELE NORDEN. De fem allmennkringkasterne NRK, SVT, YLE, DR og RUV har gjennom Nordic12 forpliktet seg til å totalt produsere tolv dramaserier per år. «Heimebane» sesong to var en del av samarbeidet i 2019.

Foto: Motlys / NRK

– TV-drama fra de nordiske allmennkringkasterne har i løpet av flere år fått stor internasjonal anerkjennelse og vunnet mange priser. Ved å innlede et forpliktende strategisk samarbeid sørger vi for at befolkningene i de nordiske landene blir eksponert for det som forener oss og gjør oss ulike i nordisk kultur, som et alternativ til de mange utenlandske seriene. Og slik vil det være i mange år fremover, sier Øyvind Lund, styreleder for Nordvision og mediedirektør i NRK.

Også i 2020 kommer det tolv nye dramaserier. Blant titlene er NRKs «22. juli», krimdramaet «Paradise» fra finske Yle, «Dejta» fra SVT, den islandske serien «The Minister» («Pabbahelgar») og DRs «Når støvet har lagt seg».

Les hele årsrapporten her.

Godt tilbud til barn og unge

De unge seerne har også hatt tolv dramaserier å velge mellom i 2019, i tillegg til fem dokumentarserier. Dette utgjør en stor økning i samarbeidet. I 2017 ble det til sammenligning kun produsert to dramaserier for unge.

Allmennkringkasterne ønsker å fortsette å jobbe sammen for å nå de yngre målgruppene.

– Det er jo ingen hemmelighet at alle TV-stasjonene i Nordvision-samarbeidet lenge har hatt problemer med å tiltrekke seg de unge. Det er ingen tvil om at det var NRKs suksess med ungdomsdramaet «SKAM» som viste oss at det var mulig å få de unge til å se på TV – og strømme innhold – fra allmennkringkasterne, sier Henrik Hartmann, generalsekretær i Nordvision.

17 nye dramaserier for ungdom er på tegnebrettet for 2020.

Isak og Even i serien SKAM

SUKSESS PÅ TVERS AV LANDEGRENSER. «SKAM» har banet vei for Nordvisions samarbeid for å nå barn og unge.

Foto: NRK

Dramaserier for barn har også hatt en god utvikling. 13 nordiske barnedramaserier og fem animasjons- og faktaserier ble produsert i 2019.

Les hele årsrapporten her.