Informasjon fra NRK

Neste store dramaserie blir samisk

NRK satser på samisk drama. Serien skal ta utgangspunkt i det samiske samfunnet og fortelle nyskapende historier for et stort publikum.

Fra innspillngen av kortfilmen SÁMI BOJA på Finnmarksvidda.

Fra innspillingen av kortfilmen SÁMI BOJA på Finnmarksvidda, (F.v. fotograf Ken Are Bongo, regissør Elle Sofe Henriksen og lydmann Kim Erling Methi Johansen)

Foto: Kenneth Hætta/ISFI

Sámegillii (på samisk)

NRKs mål er å skape en bred dramaserie som tar utgangspunkt i dagens samiske samfunn, Sápmi, og som når hele NRKs publikum. Første steg er å få minst fire prosjekter i utvikling i løpet av 2019. Det serieprosjektet som blir satt i produksjon, får premiere på NRK i 2022 eller 2023.

Mona Solbakk

Direktør i NRK Sápmi, Mona Solbakk.

Foto: Privat / NRK

– Jeg er så stolt over at den neste store dramasatsingen fra NRK skal være samisk. Vi vet at en god film eller dramaserie kan sette dype spor og ikke minst vekke samfunnsdebatt og engasjement. NRKs dramasatsinger har med tydelighet vist det. Bare se på Skam og Heimebane, sier direktør i NRK Sápmi, Mona Solbakk.

NRK ønsker at historiene er forankret i den samiske kulturen og samtiden, slik at serien oppleves som autentisk og nyskapende.

Ønsker eksterne ideer

NRK Sápmi, NRK Drama og Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) samarbeider om prosjektet som skal fremme samiske dramaprosjekter, og dermed også styrke det samiske film- og TV-miljøet på lengre sikt.

Samarbeidspartnerne ønsker at samiske filmskapere har nøkkelfunksjoner i produksjonen når den settes i gang.

– NRK åpner for en unik mulighet til å få produsert samisk drama av høy kvalitet. og vi ser frem til å jobbe med å finne de beste ideene, sier direktør i Internasjonalt Samisk Filminstitutt, Anne Lajla Utsi.

Under Tromsø Internasjonal Filmfestival vil NRK i samarbeid med ISFI holde to workshoper; en for dem som ønsker å skrive forslag til serier, og en for produksjonsselskaper som ønsker å produsere drama.

– Vi ser etter de beste ideene og konseptene som kan ha potensiale til å utvikles til en bred og briljant dramaserie, sier NRKs dramasjef Ivar Køhn.

Han forteller at Marianne Furevold-Boland i NRK Drama vil være eksekutiv produsent i NRK og få dedikert ansvar for utvikling og gjennomføring av den samiske TV-serien.

NRK og ISFI skal også samarbeide om samisk drama rettet mot barn og unge i årene som kommer. I 2019 vil NRK gå ut med særlige behovsmeldinger om dette.

– På tide

NRKs ambisjon er å være den beste formidleren av samisk virkelighet og å styrke samisk mediemangfold.

NRK bruker mer ressurser enn tidligere på drama, og kringkastingssjefen mener det er på høy tid med mer samisk drama.

– Jeg var ni år da TV-serien om samegutten Ante gikk på NRK i 1975. Det var bare seks korte episoder, men historien om den jevngamle Ante gjorde uutslettelig inntrykk på meg. Serien ble senere solgt til 23 land. Det er fryktelig lenge siden 1975. Derfor er det på høy tid å gi publikum i Norge et nytt samisk TV-drama i verdensklasse, sier Thor Gjermund Eriksen.

PÅ SAMISK

Boahtte stuorra drámáráidu šaddá sámi

NRK ráhkadišgoahtá sámi drámá. Ráiddu vuolggasadji lea sámi servodagas ja das muitaluvvojit ođđa vuogi mielde muitalusat stuorra publihkkii.

NRK mihttu lea ráhkadit drámáráiddu, mii viidát fátmmasta. Dan vuolggasadji lea dálá sámi servodat, Sápmi, ja dat galggašii juksat olles NRK publihka. Álgolávki lea bargagoahtit njeljiin prošeavttain boahtte jagi, 2019. Dán ráidoprošeavttas, man buvttadišgoahtit, lea vuosttasčájáhus NRK:s jagis 2022 dahje 2023.

– Mun lean nu rámis go NRK boahtte drámá lea sámi buvttadeapmi. Mii diehtit ahte buorre filbma dahje drámáráidu sáhttá leat hui váikkuheaddji, ja maiddái bohciidahttit servodatságastallama ja beroštumi. NRK drámábuvttadeamit leat dan čielgasit čájehan. Skam ja Heimebane ledje aiddo dakkárat, lohká NRK Sámi direktevra Mona Solbakk.

NRK háliida ahte muitalusat čatnasit sámi kultuvrii ja dálá áigái, nu ahte olbmot atnet muitalusa albma ja ođasmahtton muitalussan.

Sávvet ideaid earáin

NRK Sámis, NRK Dramas ja Internašunála Filbmainstituhtas (ISFI) lea dá oktasaš prošeakta, mii lokte sámi drámáprošeavttaid ja nu nanne sámi filbma- ja tv-birrasa. Ovttasbargit sávvet ahte sámi filbmabargiin galget leat guovddáš doaimmat buvttadeamis.

- NRK rahpá erenoamáš vejolašvuođa sáhttit buvttadit sámi drámá, mas lea nana buorre kvalitehta ja mii illudat ohcagoahtit buriid ideaid, nu dadjá ISFI direktevra Anne Lajla Utsi.

Romssa Internašunála Filbmafestivála áigge de lágida NRK ovttas ISFI:in guokte bargobáji; nubbi lea daidda, geat háliidit čállit ráidoevttohusaid, ja nubbi gis buvttadanfitnodagaid várás, geat háliidit buvttadit drámá. Dieđiheapmi dahkko nrk.no/delta bokte ovdal juovlamánu 17. beaivve.

- Mii leat ohcamin buoremus ideaid ja árvalusaid, main sáhtášii leat buorre vuođđu ráhkadit viiddis ja erenoamáš buori drámáráiddu, nu lohká NRK drámáhoavda Ivar Køhn.

Son muitala ahte Marianne Furevold-Boland dat galgá doaimmahit buvttadeami NRK beales ja sus lea ovddasvástádus sihke ovdánahttit ja duohtandahkat sámi tv-ráiddu.

NRKja ISFI bargaba maiddái ovttas ráhkadit sámi drámá mánáid ja nuoraid várás boahttevaš jagiid. Boahtte jagi, 2019, almmuha NRK erenoamáš dárbbuid dán hárrái.

- Viimmat

NRK mihttun lea sámi duohtavuođa gaskkustit buot buoremusat, ja nannet sámi mediavalljivuođa.

NRK geavaha eanet resurssaid go ovdal drámáide, ja NRK-hoavda oaivvilda ahte dál lea áigi ráhkadit sámi drámá máilmmidásis.

- Mun ledjen 9-jahkásaš go TV-ráidu Ánte čájehuvvui NRK:s 1975:s. Das ledje dušše guhtta oanehis oasi, muhto dan áigge mu ahkahaš Ánte muitalus darvánii mu muitui, agibeaivái. Dan maŋŋel vuvdojuvvui ráidu 23 riikii. Dat eai leat dálážat. Danne lea dál áigi addit Norgga publihkkii ođđa TV-drámá máilmmidásis, nu muitala NRK-hoavda Thor Gjermund Eriksen.