H.M. Dronning Sonja er høy beskytter for årets TV-aksjon

– Dronning Sonja har et sterkt engasjement for årets tema, og vi er veldig glade og takknemlige for at Dronningen vil være høy beskytter for årets TV-aksjon, sier generalsekretær Gry Larsen i CARE Norge.

H.M. Dronning Sonja er høy beskytter for årets TV-aksjon

Kongehuset har hatt tradisjon for å stille som høy beskytter for TV-aksjonen helt siden starten i 1974. H.M. Dronning Sonja er høy beskytter for TV-aksjonen 2019.

Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff

Årets TV-aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. 400.000 kvinner skal få mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

– Kvinner over hele verden blir nektet grunnleggende rettigheter og muligheter, og rammes hardest av fattigdom og urett. De får sjeldnere gå på skole, har mindre sjanse til å få en inntekt og blir oftere utsatt for vold. Derfor vil CARE med årets TV-aksjon gi kvinner i noen av verdens fattigste land mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie, sier Larsen.

Lang tradisjon for Kongehuset

Kongehuset har hatt tradisjon for å stille som høy beskytter for TV-aksjonen helt siden starten i 1974. H.M. Dronning Sonja åpnet den aller første innsamlingsaksjonen, da som kronprinsesse. Dronningen har vært høy beskytter for flere aksjoner, senest for Røde Kors i 2016.

H.M. Dronning Sonja er høy beskytter for årets TV-aksjon

H.M. Dronning Sonja.

Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff

– TV-aksjonen samler alt fra frivilligheten, ordførere, næringslivet og Kongehuset til den lille basaren på hjørnet. Jeg er stolt av å ha med Dronningen som høy beskytter for vår nasjonale dugnad. Jeg er imponert over alle som år etter år stiller opp og gjør en innsats i sitt nærmiljø for TV-aksjonen, sier TV-aksjonsleder Vibecke Østby.

Søndag 20. oktober kan hele Norges befolkning gå for at kvinner i noen av verdens mest sårbare områder kan skape et bedre liv for seg og sin familie.

Mer om TV-aksjonen 2019

Mer om TV-aksjonen