Normal

Virke: – Privat hjemmehjelp mye billigere for kommunene

Norske kommuner kan spare flere milliarder på å la flere private aktører levere hjemmetjenester, mener Virke. Fagforbundet er skeptisk.

Sykepleier

I 2012 kjøpte kommunene 6 prosent av hjemmetjenestene fra private tilbydere, fire år senere var andelen steget til 8,4 prosent. I penger økte det fra 2,6 milliarder kroner til snaut 4,5 milliarder.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Over 4 milliarder kroner i året kan samfunnet spare ved å la flere private drive hjemmehjelp i stedet for at kommunen driver det, heter det i en rapport som næringslivsorganisasjonen Virke har bestilt.

Vibeke Hammer Madsen

Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.

Foto: Virke

Rundt 200 000 mennesker får hjelp hjemme, enten det er helsetjenester, praktisk hjelp eller brukerstyrt personlig assistanse. Bare 8 prosent av disse tjenestene leveres av private aktører, står det i rapporten. Resten er det kommunene som selv står for.

– En konkurranse i seg selv gjør at vi får mer mangfold og man strekker seg litt ekstra. Gjennom det får man en besparelse, men man kan også få en økning av kvalitet, sier Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Ved å legge til rette for bruk av private aktører, øker antallet og mangfoldet blant leverandørene. Dette vil i prinsippet bidra til at de beste leverandørene velges fremfor de mindre gode, både med hensyn til kvalitet på omsorgstjenestene og når det gjelder kostnadseffektivitet.

«Potensial for samfunnsøkonomiske gevinster innenfor hjemmetjenester»

– Private tar ut 100 millioner i overskudd

Roger Dehlin, nestleder i Fagforbundet Oslo

Roger Dehlin, fylkesleder i Fagforbundet.

Foto: Ketil Jordan / NRK

Oslo og Akershus er det området der bruken av private hjemmehjelper er størst. Her kan folk også velge fritt om de vil bruke en privat eller kommunal hjemmehjelp, det er kommunen som betaler uansett. I Oslo bruker ca. 40 prosent private, mens i Akershus er andelen 12 prosent.

Fagforbundet synes det er ille at noen få private eiere tjener seg rike på eldreomsorgen i Oslo kommune. Fylkesleder i Fagforbundet, Roger Dehlin, mener millioner havner i feil lommer.

– Det er ni firmaer i Oslo og vi ser jo at eiere drar ut over 100 millioner kroner i overskudd. Det er jo 100 millioner som heller kunne vært brukt til tjenester for brukerne.

Virke frykter useriøse aktører

Vibeke Hammer Madsen i Virke mener privat konkurranse kan virke godt når kommunene er gode innkjøpere i anbudsrundene. Å velge det billigste er ikke alltid det lureste.

– Med en betydelig lavere pris er også Virkes bekymring at vi får inn useriøse aktører. Virke er opptatt av en riktig pris, men også god kvalitet.

Fagforbundets Roger Dehlin er redd ytterligere privatisering av hjemmetjenester skaper A- og B-lag av brukerne.

– De som har råd til å kjøpe ekstratjenester av private, kommersielle drivere og de som må motta minimumstjenester fra det offentlige.