Vil varetektsfengsle ungdom for å komme ut av tidsklemma

Politiet i Oslo klarer ikke å behandle saker om ungdomskriminalitet raskt nok, ifølge statsadvokaten.

Slåsskamp mellom ungdommer på Helsfyr T-banestasjon

20 ungdommer barket sammen med hammere og belter på Helsfyr T-banestasjon 7. desember i fjor. Denne typen hendelser skaper store utfordringer for saksbehandlingen til politiet.

Foto: Politiet

Det har blitt mer ungdomskriminalitet i Oslo de siste årene. Fra 2017-18 steg antallet ungdomskriminelle som begikk flere enn fire lovbrudd i løpet av året med 20 prosent. Den voksende saksmengden skaper problemer for politiet.

– Tilsynene våre viser at politiet i Oslo ikke klarer å håndtere ungdomskriminaliteten godt nok. Saksbehandlingsfristen brytes ofte, forteller statsadvokat Olav Helge Thue.

Statsadvokat Olav Helge Thue

Statsadvokat Olav Helge Thue

Foto: Anders Fehn / NRK

Fra et forhold anmeldes har politiet 42 dager på seg til å tiltale noen for lovbruddet. Denne fristen er satt av riksadvokaten.

– For noen år siden klarte vi disse fristene uten problemer, sier påtaleleder Beate Brinch Sand i Oslo politidistrikt.

Beate Brinch Sand

Påtaleleder Beate Brinch Sand i Oslo politidistrikt

Foto: Anders Fehn / NRK

Hun sier årsaken til den negative utviklingen er at ungdomskriminelle nå begår mer kriminalitet som er mer kompleks og krevende å etterforske, som for eksempel vold og ran.

– Det er ofte flere ungdommer involvert i hver sak og mange av ungdommene begår kriminalitet ganske hyppig. Å samle saker mot en person er mer krevende enn det var før. I tillegg er det utfordrende at ungdommene ikke vil snakke med politiet, hverken om sin egen eller andres rolle i en hendelse, fordi det gir status i enkelte miljøer.

Vil fengsle flere

I fjor var det ifølge politiet 182 personer under 18 år som begikk gjentatte lovbrudd i Oslo. Disse personene står for nesten halvparten av ungdomskriminaliteten i byen. Nesten en tredjedel av dem er under 15 år gamle.

Både statsadvokaten og Oslo-politiet vil varetektsfengsle flere ungdommer for å hindre at de begår ny kriminalitet mens sakene deres behandles.

– Hvis det hadde vært en voksen som hadde begått denne typen kriminalitet med så stor hyppighet, hadde de blitt varetektsfengslet og man hadde stoppet kriminaliteten midlertidig, sier statsadvokat Thue.

Etter en innstramming av muligheten til å varetektsfengsle mindreårige i 2014 har antallet ungdommer som varetektsfengsles gått kraftig ned.

– Men politiet jobber aktivt med å få varetektsfengslet de som begår veldig alvorlig og gjentatt kriminalitet, forklarer påtaleleder Sand.

Skyting på Vestli i Oslo ingen truffet,

Skudd ble løsnet under en slåsskamp mellom flere ungdommer på Vestli i april i fjor. Ingen ble truffet.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix