Vil tillate høyere bomavgifter

Regjeringen vil tillate å sette opp bomavgiftene på dager med høy luftforurensning. Samferdselsdepartementet la i dag fram forslag til lovendringer som gjør det mulig for Oslo kommune å bruke bompenger for å forsøke å begrense bilbruken.