Vil stenge forurensende cruiseskip ute fra Oslo

Cruiseskip er ikke velkomne til Oslo hvis de ikke kobler seg til landstrøm, mener Høyre og Venstre. Det rødgrønne byrådet vil sette krav, men ikke et ultimatum.

Cruiseskip

FORAN AKERSHUS FESTNING: Cruisetrafikken i Oslo er også omstridt fordi gigantiske skip sperrer utsikten til et av landets viktigste kulturminner store deler av sommersesongen.

Foto: Gøril Furu / NRK

Derfor har Oslo nå tatt initiativ overfor åtte cruisekommuner langs kysten fra Kristiansand til Trondheim om å lage felles miljøkrav til cruisenæringen.

Ett av forslagene er et felles krav om at cruiseskipene knytter seg til landstrøm fra 2025.

Slipper ikke inn

Høyre og Venstre i Oslo vil ikke vente på andre. De to partiene vil at bystyret vedtar et ensidig krav om landstrøm fra 2025 når nullutslippsplanen for Oslo Havn blir behandlet i dag.

– Ellers slipper de ikke inn til Oslo Havn, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

– Etter min mening er ikke det er stort tap for Oslo. I mange byer rundt omkring i verden er det nå stor motstand mot cruisetrafikken og den miljøutfordringen de representerer.

– Cruiseturisme er en stor miljøbombe globalt. De har vanvittig store klimautslipp og mye lokal luftforurensning, sier Bjercke.

Snaut 10 % av utslippene

– Det er også positive sider ved cruisetrafikken, men vi er nødt til å stille noen miljøkrav slik at skipene ikke forurenser mye når de ligger til havn, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

– Fra 2025 vil vi stille krav om at cruiseskipene må bruke landstrøm. Ellers vil vi ikke at de skal komme til Oslo Havn, sier han.

Eirik Lae Solberg og Hallstein Bjercke på Oslo Havn

HARDT MOT HARDT: Eirik Lae Solberg (H) og Hallstein Bjercke (V) vil stenge cruiseskip som ikke kobler seg til landstrøm ute.

Foto: Olav Juven / NRK

Cruiseskipene bidrar i dag til i underkant av ti prosent av klimagassutslippene og den lokale luftforurensningen fra Oslo Havn.

De fem utenlandsferjene står til sammenligning for om lag 40 % av utslippene fra havna. Men når den siste København-båten kobler seg til i 2020, vil alle de store ferjene være over på landstrøm.

– Da forstår ikke vi hvorfor vi ikke også skal stille krav til cruiseskipene, sier Eirik Lae Solberg.

Oppnår mer

– Vi tror at vi kan oppnå mye mer gjennom samarbeid, sier Oslos næringsbyråd Kjetil Lund (Ap).

Cruisetrafikken har lenge vært omdiskutert, ikke minst på Vestlandet. Mange er kritiske både til luftforurensningen og til belastningen og trengselen cruiseturistene påfører sårbare småsteder som Flåm og Geiranger.

Cruisekommunene Kristiansand, Stavanger, Bergen, Eidfjord, Aurland (Flåm), Stranda (Geiranger), Ålesund og Trondheim er adressater for Oslos nye cruiseinitiativ.

Folkerikt på kaia i Geiranger

FOLKERIKT I GEIRANGER: Mange populære cruisedestinasjoner er preget at kø og trengsel.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

God næringspolitikk

– Oslo er ikke er stor cruisehavn, men vi er en stor by. Derfor ønsker vi å ta lederskap og prøve å samordne politikken med andre byer både i Norge og internasjonalt for å innføre felles miljøkrav.

– Det kan være landstrøm, utslippsfri inn- og utseiling og andre tiltak for å få ned utslippene og gjøre cruisenæringen mer miljøvennlig, sier Kjetil Lund.

Han legger til at felles krav også er god næringspolitikk fordi det vil gi cruisenæringen felles rammebetingelser.

Raymond Johansen og Kjetil Lund på Oslo Havn

JA TIL CRUISE: Byrådsleder Raymond Johansen og næringsbyråd Kjetil Lund vil at Oslo skal være cruisehavn også i fremtiden.

Næringen positiv

Daglig leder Inge Tangerås i interesseorganisasjonen Cruise Norway sier at næringen ønsker å bli utslippsfri så raskt det er teknologisk mulig og hilser et samarbeid velkommen.

– Hvis flere havner tilbyr landstrøm, vil det være et større incitament for rederiene til å bruke landstrøm.

– På byhavner er det viktig å samarbeide om den energirollen som de litt større havnene må kunne ha i fremtiden, enten det er å levere landstrøm, ladestrøm eller andre nullutslippsdrivstoff som måtte komme.

– På samme måte må et nettverk av havner også kunne rigges til å ta imot avfall fra skipsfarten, legger Tangerås til.

Skygger for festningen

Også i Oslo blir cruisetrafikken debattert. Særlig er plasseringen av cruiseterminalen og gigantiske cruiseskip rett foran nasjonalmonumentet Akershus festning omstridt.

At cruisetrafikken legger beslag på så mye attraktivt havneareal var en av grunnene til at byrådspartiet MDG nylig vedtok at cruisetrafikken i Oslo bør avvikles helt. Byrådsleder Raymond Johansen er ikke enig.

Spektakulære skip

– Det er nok ikke den viktigste delen av turistnæringen i kroner og øre, men den er viktig nok og et godt supplement til den andre voksende turistnæringen i Oslo.

– Vi er hovedstad i en sjøfartsnasjon og kan dele den fantastiske innseilingen gjennom Oslofjorden med mange cruiseturister.

– Det er spektakulære skip som kommer inn. De er en del av bybildet selv om vi nok på sikt vil skifte cruisehavn, sier Johansen og viser til planene om å flytte cruiseterminalen fra Søndre Akershuskai til Filipstad.