NRK Meny
Normal

Vil sperre av større deler av Oslo

Flere gater enn tidligere trodd rundt det nye regjeringskvartalet i Oslo kan bli fysisk sperret. Gårdeiere frykter at det blir vanskeligere å drive butikker og kaféer i området.

Forslag til stengning av gater i regjeringskvartalet (nytt utsnitt)

UTVIDER PLANOMRÅDET: Statsbygg utvider regjeringskvartal-planen til gatenettet rundt, men presiserer at alle gater ikke vil bli fysisk sperret.

Foto: Statsbygg

Årsaken er at Statsbygg har utvidet planområdet for nytt regjeringskvartal. Det omfatter ikke lenger bare området der gamle og nye regjeringsbygg vil ligge, men også større deler av gatenettet rundt.

Frykter begrensninger

Roar Thun

HÅPER DET BESTE: Roar Thun håper Statsbygg har tatt hardt i og at restriksjonene i de røde gatene rundt Youngstorget ikke blir for strenge.

Foto: Olav Juven / NRK

At gatene rundt Youngstorget har havnet innenfor planområdet bekymrer leder for Gårdeierforeningen Youngstorget-kvartalene, Roar Thun.

– I verste fall innfører de sterk begrensning på trafikk som varetransport og søppelhåndtering, altså logistikk-utfordringene vi har i det daglige.

– Om de få privatbilene i området skulle bli borte, er ikke det noen katastrofe, sier Roar Thun.

Vil regulere trafikk

Privatbilene vil forsvinne uansett hvis byregjeringen får innført bilfritt sentrum. Forskjellen er den fysiske stengningen med bommer eller pullerter.

Eva Kolstads gate ved Youngstorget

KAN BLI STENGT: Eva Kolstads gate mellom Venstres Hus og Youngstorget er en av gatene utenfor selve regjeringskvartalet som kan bli stengt.

Foto: Olav Juven / NRK

I varselet til Oslo kommune begrunner Statsbygg utvidelsen av planområdet slik:

«Bakgrunnen for deler av endringene er at de sikkerhetsmessige utfordringene knyttet til å etablere et nytt regjeringskvartal med de forutsetninger som ligger til grunn gjør det nødvendig å kontrollere trafikken i de nærmeste gatene.»

«Dette kan medføre behov for å etablere fysiske sikkerhetstiltak i de nærmeste gatene der trafikken til og fra området kan reguleres.»

Omfanget av sikringstiltakene er ikke bestemt, og alle gatene innenfor det formelle planområdet vil ikke bli fysisk sperret.

Ikke stengt overalt

Tore Kildal

VIL REGULERE TRAFIKK: Tore Kildal og Statsbygg vil ha butikker og kaféer i området, men trafikken til og fra må kontrolleres.

Foto: Olav Juven / NRK

– Kartavgrensningen viser bare planområdet. I noen av disse gatene blir det kanskje bare en endring av et hjørne på et fortau, sier sjefingeniør i Statsbygg, Tore Kildal.

Som eksempler på gater det neppe er aktuelt å stenge med bom, nevner Kildal gatestubben på Youngstorget rett foran Folketeaterbygningen og Keysers gate mellom Ring 1 og Akersgata.

Også i fysisk stengte gater ser Statsbygg for seg at det må være mulig å drive næringsvirksomhet.

– Dette er en del av et større byområde, og det er mange som driver næring innenfor det utvidede planområdet nå.

– Vi forutsetter at det etableres et system som ivaretar behovet for varelevering, søppelhåndtering, blålysetater, kjøring til eiendommer for håndverksbedrifter og den type ting, sier Tore Kildal.

– Men det må være slik at du ikke kommer gjennom perimeteret, eller den ytre sperringen, uten at du på en eller måte er forhåndsklarert eller blir godkjent der og da, sier Kildal.

Godt byliv

Hanna Marcussen

POSITIV: Hanna Marcussen mener at en utvidelse av planområdet kan være positivt, men advarer mot bommer for langt ut.

Foto: CF-Wesenberg

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) er positiv til å utvide planområdet. Hun mener det gir det beste grunnlaget for å utarbeide gater og byrom som gir et godt byliv til området.

I et brev til Statsbygg advarer hun imidlertid mot å plassere sperringene for langt ut:

«Åpenhet og tilgjengelighet må være et mål for utviklingen av nytt regjeringskvartal. Planområdets avgrensning ikke må tilsvare ytterkant av perimetersikring for det nye regjeringskvartalet», skriver Marcussen.