NRK Meny
Normal

Vil slå sammen Ullevål og Riksen

Ledelsen i Helse Sør-Øst vil ha færre spesialistsykehus og mer vekt på lokalsykehusene.

Det nye Kreft- og isolatsenteret ved Ullevål universitetssykehus
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Rikshospitalet og Ullevål sykehus bør omorganiseres som ett sykehus med spesialisthelsetjenester for hele landet, og for innbyggerne i helseregion Sør-Øst.

Det mener ledelsen i Helse Sør-Øst.

Uavklart plassering

Det er ikke avklart om det nye, store sykehuset skal ligge på Gaustad eller Ullevål.

Resten av Ullevål bør slås sammen med Aker sykehus til et lokalsykehus for Oslo sammen med Diakonhjemmet og Lovisenberg.

Dette er hovedmodellen for omorganisering av sykehusene i Oslo som ledelsen i Helse Sør-Øst går inn for.

Forslaget skal behandles av styret på torsdag.

Lokalsykehus viktigere

Lokalsykehusene skal stå for 80-90 prosent av behandlingene, mens spesialistsykehusene skal bli færre, men med bedre og større fagmiljøer.

Det ble klart da ledelsen i Helse Sør-Øst mandag fram planene for omorganiseringen av sykehusene i landets største helseregion.

- En stor dag

- En stor dag, sa administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst da hun mandag presenterte planene for de neste årenes omstillingsprosesser i landet største helseregion.

Mikkelsen understreket at mer en 700 fagfolk, tillitsvalgte, administratorer og brukere har arbeidet i ett år for å tegne framtidens helsekart.

- Dette er ikke et spareprosjekt, men vi ønsker å omprioritere tilbudene. Det viktigste målet er å sikre robuste helsetjenester der folk bor. I dag brukes altfor mye penger til å administrere funksjoner framfor å tilby helsetjenester, sa Mikkelsen.

Mange eldre pasienter

De nærmest årene vil helsevesenet får en stor utfordring ved at mange nye eldre pasienter vil melde seg for behandling. Det er snakk om flere hundre tusen mennesker.

- Generelt kan vi si at 10 prosent av behandlingen foregår i spesialisthelsetjenesten, mens 90 prosent skjer i den kommunale helsetjenesten. Det vil bli snakk om å flytte en del av kompetansen i spesialisthelsetjenesten til den kommunale helsetjenesten, påpekte Mikkelen.

Aker og Ahus som lokalsykehus

Det har vært stilt mange spørsmål om hva som skal skje i Oslo-området. Her kunne ledelsen opplyse at det foreligger to modeller som skal ut på høring.

Begge modellene tar sikte på å samle flere av funksjonene som særlig Ullevål og Rikshospitalet har hatt dobbelt opp av. Spesialistkompetanse skal samles i større fagmiljøer.

Ullevål sykehus skal få flere akuttfunksjoner, mens Aker sykehus skal i tillegg til å være et lokalsykehus ta seg mer av psykisk helsevern, rus og forskning.

Nye Akershus universitetssykehus vil ta over flere pasienter fra Oslo øst samt befolkningen i Follo.

Enorm befolkningsvekst i Oslo

Oslo ventes å øke sin befolkning med over 100.000 mennesker til cirka 680.000 innen 2025.

- Vi er nødt til å jobbe smartere og utnytte de ansattes kunnskaper på en bedre måte, sa Mikkelsen.

- Alle sykehus i Oslo sentrum vil bli berørt, men omstillingene vil gå over tid. Folk skal føle seg trygge på arbeidsplassen sin, uttalte viseadministrerende direktør Mari Trommald.

- Vi satser tungt på lokalsykehus i Oslo. De skal kunne ta seg av 80-90 prosent av innleggelsene, ifølge Trommald.

Vurderer behovet for Ullevål-bygg

Ullevål har en gammel bygningsmasse, men samtidig sterke fagmiljøer innen mor og barn, kreft og isolat.

Den ene av Oslo-modellene går inn for å samle all akuttkirurgi ved Ullevål.

- På kort sikt vil det være drift ved hele Ullevål, men på lang sikt må vi vurdere behovet for å bruke bygningene. I Oslo har vi en bygningsmasse av veldig forskjellig kvalitet. Vi må investere på de riktige stedene. Men først må vi se hva høringene sier, sier Mikkelsen.

Vil selge eiendom

All omstilling koster også penger. Og det er ikke meningen at staten skal bidra økonomisk til omorganiseringen.

En del av omstillingen skal finansieres ved å selge eiendom samt gjennom mer effektiv drift.

- De konkrete beregningene på omstillingenes kostnader vil ikke foreligge før etter styrets vedtak i oktober, sier direktøren.

Rikshospitalet

Rikshospitalet

Foto: Piera Balto / NRK

Oslo universitetssykehus?

Ledelsen ved samtlige fem sykehus i det sentrale Oslo ga i mai sin støtte til å legge ned Ullevål universitetssykehus i 2020.

- Vi støtter ideen om ett sykehus, basert på Ullevål og Rikshospitalet, som ivaretar spesialiserte funksjoner på lands- og regionnivå. Det må i så fall innebære at disse funksjonene samles ett sted en gang i framtida.

- Ett nytt Oslo universitetssykehus, med avdeling Rikshospitalet og avdeling Ullevål, vil være en robust mellomløsning som kan ta ut betydelige faglige og økonomiske gevinster, sa Ullevål-sjef Tove Strand i forrige uke.

Les også:

Knute på sykehus-tråden

Uklar om Ullevålnedleggelse

Gigant-sjukehus i hovedstaden