NRK Meny
Normal

Oslo og Akershus vil slå kloa i lokaltogene

De to fylkene vil overta ansvaret for lokaltogene fra staten. Det skal gjøre overgangen mellom tog og buss enklere for passasjerene.

Lokaltog på Strømmen stasjon

Oslo og Akershus vil overta ansvaret for lokaltogene fra staten. Bildet er fra Strømmen stasjon.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Hensikten er bedre samordning av alle deler av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, noe som igjen skal gi de reisende et bedre tilbud. Penger kan det også være å spare.

– Det viktigste for meg er å sørge for at vi har et best mulig kollektivtilbud i Oslo og Akershus, sier Oslos samferdselsbyråd Guri Melby (V).

Guri Melby, byråd for miljø- og samferdsel (V).

Samferdselsbyråd Guri Melby vil ha kloa i lokaltogene i Oslo og Akershus.

Foto: Gøril Furu / NRK

– Det tror jeg vi best får hvis vi samordner alle tjenestene, både buss, tog, trikk og T-bane. For folk flest tror jeg ikke det spiller noen rolle hvem som styrer hva.

– Det viktige er at du kan bruke den samme billetten overalt, at rutene er koordinert og at det er enkelt å velge kollektivtrafikk, sier Melby.

Hun har nå skrevet brev til Samferdselsdepartementet med krav om at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune gjennom Ruter overtar bestilleransvaret for lokaltogtjenester fra staten. I dag er det departementet som kjøper togtjenester fra NSB.

Ruter vil ha togene

En slik reform vil bety at det blir lokale myndigheters ansvar å legge opp det samlede kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

I et notat til sine eiere, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, argumenterer Ruter sterkt for at dette er en god idé.

Stikkord er bedre koordinering av rutetabellene, at kapasiteten kan settes inn der den trengs, at publikum skal slippe å forholde seg til ulike billettsystemer og -automater, og at reisegarantier og informasjon kan bli felles.

Ikke minst mener Ruter at beredskapen ved togstans og forsinkelser blir langt bedre hvis det samme organet har ansvaret for togene som står og bussene som skal sørge for alternativ transport.

Ifølge Ruter-notatet har hver fjerde togpassasjer i Oslo og Akershus overgang til et annet av Ruters kollektivtilbud. Det er omtrent fem ganger så mange som mellom lokaltog og fjerntog.

– Koordineringsbehovet er dermed større mellom tog og Ruter tilbud enn internt mellom ulike togtilbud, heter det i notatet.

Kan spare 400 millioner

Ruter anslår dessuten at kollektivtrafikken kan drives 400 millioner kroner billigere hvis tog og øvrige tilbud samordner seg. Det tilsvarer det samlede årlige tilskuddet til trikken i Oslo.

Kravet om lokal overtagelse av lokaltrafikken er fremmet flere ganger før, men det er ikke tilfeldig at det gjentas med full tyngde nå.

– Den nye regjeringen har åpnet for denne typen reformer, og da bør vi gripe sjansen, sier Guri Melby.

John-Ragnar Aarset

Statssekretær John-Ragnar Aarset åpner for å gi fra seg lokaltogene.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

– Dette er noe vi absolutt vil vurdere, bekrefter statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet.

Departementet har bedt om denne typen innspill i forbindelse med reformarbeidet den nye regjeringen har satt i gang innenfor norsk jernbane.

– Vi har registrert at både Oslo og Akershus og de andre storbyene i landet, Stavanger, Bergen og Trondheim, vil ha hånd om lokaltogtrafikken selv for å organisere den best mulig sammen med den andre kollektivtransporten.

– Men vi ser også at det kan være litt krevende.

Krysser grensen

Det største skjæret i sjøen er at togene ikke stopper der Ruters ansvar slutter, nemlig ved Akershus fylkes yttergrense.

– De går til Kongsvinger, Mysen, Halden, Kongsberg og Drammen. De fleste toglinjer stopper ikke ved Akershus-grensen.

– Det gjelder altså å finne en måte å få helheten i jernbanen å henge sammen på, sier John-Ragnar Aarset.