NRK Meny
Normal

Vil skyte fire ulver etter angrep

Fire ulver kan denne høsten og vinteren bli skutt i Akershus og Hedmark. Mange skadde og drepte sauer kan føre til ulvejakt.

Møtte på Ulven i Østmarka

Ulv i nordre Akershus og søndre Hedmark kan felles. Onsdag avgjør rovviltnemndene hvor mange ulv som kan skytes kommende høst og vinter. Ulvene innenfor ulvesonen, som østmarkaulvene Fenris og Frøya (trolig er det Frøya som er fanget opp på dette bildet), er ikke blant ulvene som kan skytes.

Foto: Ivar Johannes Knai

I områdene nord i Akershus og sør i Hedmark er flere enn 100 sauer skadd eller drept av ulv denne sommeren. Skadene gjør at miljøvernavdelingene i Hedmark og Akershus anbefaler at fire ulver kan skytes i høst og vinter.

– Det er ulv som er innenfor prioriterte beiteområder hvor man har mye beitedyr på utmarksbeite og hvor de skal ha prioritet foran rovdyrene, sier Asle Stokkereit hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det er rovviltnemndene i Akershus og Oslo som onsdag skal fastsette kvoten for hvor mange ulver som kan skytes.

– Hvor mye ulv er det egentlig i dette området?

– Det vet vi ikke med sikkerhet. Det vi vet fra de siste rapportene er at det er omkring 30 dyr som har fast tilhold i Norge. I tillegg er det et stort antall streifdyr som kommer fra den skandinaviske bestanden. Den er på omkring 400 dyr, og halvparten av disse er på vandring i en eller annen form.

Ulvetatt sau

Bare i Akershus er 45 sauekadaver undersøkt for ulveskade i år.

Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

Frykt for nytt par

I slutten av mars og begynnelsen av april fikk fylkesmannens miljøvernavdeling melding om at det var to ulver som gikk sammen nord i Akershus og sør i Hedmark. Det førte til frykt for at dette var et par som ville etablere seg i området med mye beitedyr.

– Vi fryktet store skader og vi ser nå at det virkelig har slått til. Så vi ønsker å ta ut de dyrene som etablerer seg fast i området hvor det er mye beitedyr i utmark, sier Stokkereit.

Vanskelig jakt

Lisensfelling er jakt motivert ut fra skader på husdyr, jakt hvor man ønsker å ta ut dyr som kan utgjøre en trussel for beitedyr. Og det er vanlige jegere som kan registrere seg som lisensjegere .

Det er allerede gitt skadefellingstillatelse på ulv i Akershus og Hedmark nå, men på denne årstiden er dette ikke noen enkel jakt.

Ulvetatt sau

Rovviltkontakt Hans Petter Klokkerengen har hatt mange oppdrag der sau er drept av ulv i Akershus i sommer.

Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

– Det er nesten helt håpløst å jakte nå. I forhold til den ulven som nå gjør skade i området, har det vært brukt godt over 2000 timer på de kommunale skadefellingslagene. Men de har ikke hatt noen skuddsjanse på de timene.

Hvis ulvene ikke blir skutt før til vinteren frykter Stokkereit at det blir en ny alvorlig skadesommer, men det er ikke alle som er enige i dette.

– Ikke godt nok begrunnet

– Begrunnelsen for å skyte fire ulv er ikke god nok, mener Venstres Espen Ophaug, medlem av rovviltnemda i Akershus.

Dette er nemnda som sammen med kollegene i Hedmark skal ta stilling til hvor mange ulver som kan felles.

– Jeg synes ikke det er godt nok dokumentert at fire er det riktige tallet i denne omgang. Dels er det viktig at vi følger naturmangfoldslovens krav om "føre-var-prinsipp". Vi må ivareta det genetiske mangfoldet i ulveflokken og derfor så er nok vi på den restriktive siden når det gjelder uttak av ulv, avslutter Ophaug.

Les også: Hevder alt blir bedre hvis sauen fjernes