Vil skjerme hunder fra ulven

Hunder i Sørum skal få et inngjerdet område der de kan løpe fritt, uten fare for å bli tatt av ulv.

Hundeeiere, tettere

Mange hundeeiere i Sørum ønsker seg en luftegård hvor hundene kan løpe fritt og uten fare for ulv. Fra venstre; Frida Sandbæk Solli, Tor Lorentzen og Stein Solli med ryggen til.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Hyppige observasjoner av ulv ved tettstedet Hogsetgrenda i Sørum sprer uhygge blant mange av hundeeierne. I slutten av januar ble en Dachs bitt og stygt skadd på en gårdsplass i Aurskog, noen få kilometer unna.

– Den hendelsen ble en vekker, sier Stein Solli. Han har søkt om, og får nå støtte fra Fylkesmannen til å lage en inngjerdet hundepark der hundene kan løpe fritt, uten fare for ulveangrep.

– Poenget er rett og slett å slippe å frykte at bikkjene våre skal havne i ulvekjeften, sier Solli.

Portrett av stein Solli

Stein Solli fra Hogsetgrenda i Sørum har søkt om penger til «friområde for hunder i ulveutsatt område».

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Får 120 000 kroner i støtte

NRK er med når familien Sollis seks år gamle gjeterhund Cleo skal på luftetur med eieren Frida Sandbæk Solli og faren hennes Stein Solli. Denne gang går turen bare inne på boligfeltet. Hundeeiere vi møter lyser opp når de får høre om pengene til inngjerding.

– Det blir helt topp å få et område der hundene kan løpe fritt, uten av vi behøver å tenke på trusselen fra ulven, sier Johnny Hovland.

– Det vil gi en trygghet, samtykker sambygdingen Tor Lorentzen, som legger til at han har sett ulv i nærheten.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus begrunner støtten med at tiltaket kan virke konfliktdempende, og gjøre sameksistensen med ulv lettere for hundeeiere i distriktet.

Det er registrert to ulverevir i tilknytning til dette området, som også ligger innenfor ulvesonen. De 120 000 kronene som loves til luftegården hentes fra potten «forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovdyrskader», går det fram av tildelingsbrevet.

Hunden Amigo spiser

Dachsen Amigo ble bitt over ryggen av en ulv. Tennene skadet de indre organene i buken hans.

Foto: Fredrik Buer / NRK

Mye arbeid gjenstår

Når den ulvesikre hundeparken kan åpne for brukerne, er foreløpig noe uklart. Stein Solli håper om en seks ukers tid. To tomter har vært aktuelle. Den ene eies av Sørum kommune, den andre av en privat grunneier.

I et brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus opplyser kommunen at en avtale med dem kan foreligge i løpet av august. Deretter gjenstår arbeidet med å sette opp gjerdene.

Trolig må det dugnad til for at pengene skal strekke til. Når parken etter hvert åpner, vil den kunne brukes av hunder langt utover den vesle Hogsetgrenda, forsikrer Stein Solli.

– Alle i Sørum, Fet, Aurskog-Høland og Fet er hjertelig velkomne når vi får opp gjerdet.