Vil se på satsene for gjeldsofre

Justisdepartementet ber om vurdering av minstesatsene for gjeldsofre i Oslo.

Penger

Oslo har landets laveste minstesatser for gjeldsofre. Justisdepartementet vurderer å se på saken.

Foto: ScanStock Photo

– Det kan være interessant for oss å be politidirektoratet om å se på hvilke vurderinger som ligger til grunn for livsoppholdssatsene i Oslo og ellers i landet, sier statssekretær Astrid Ås Hansen.

Forskjellene på satsene er store, alt etter som hvor du bor. Det er ingen steder i Norge det er verre å være gjeldsoffer enn i Oslo .

Hvordan er det der du bor? Diskuter under artikkelen.

Verst i Oslo

Ender du opp med gjeld som du ikke klarer å betale kan Namsfogden trekke penger fra lønnen din for å dekke det du skylder.

Oslo har landets strengeste minstesatser og gjeldsofre i hovedstaden kan sitte igjen med kun 6500 kroner i lønn i måneden.

Sterke reaksjoner

Både politikere og Gjeldsofferalliansen har reagert sterkt på de lave satsene og mener de gjør det umulig å komme ut av gjeldskrise.

Ås Hansen sier at Justisdepartementet ikke kan gripe inn i enkeltsaker.

– Da må man klage til tingretten på namsmannens beslutning, sier hun.

– Men på grunn av de store forskjellene har vi diskutert i dag om vi bør få en redegjørelse fra politidirektoratet.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus. Følg NRK Østlandssendingen Twitter .