NRK Meny
Normal

Vil satse på innfartsparkering

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen varsler økt satsing på innfartsparkering ved kollektivknutepunkter i Oslo og Akershus.

Innfartsparkering Billingstad
Foto: Dag Aasdalen / NRK

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen varsler økt satsing på innfartsparkering ved kollektivknutepunkter.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Regjeringen ønsker å gjøre det enklere for pendlerne og vil satse på innfartsparkeringer. Med denne løsningen håper de at pendlere velger å parkere privatbilen utenfor bysentrum og i stedet reiser kollektivt den siste strekningen.

– Innfartsparkering vil lette på både presset i sentrum og parkerings- og køproblemene som er i dag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Klarer man å få nok parkeringsplasser med busser eller tog som går ofte, vil det bli attraktivt for folk å kjøre et stykke og reise kollektivt resten. Da vet de at de slipper problemer på reisen, sier han.

Vil bygge utenom kollektivknutepunktene

NAF er fornøyd med at regjeringen vil øke satsingen på innfartsparkeringer. Ifølge samfunnsøkonomiske beregninger som NAF har gjort, kommer Stor-Oslo til å ha sammenhengende rush fra morgen til kveld i 2023, med mindre det bygges flere innfartsparkeringen

– I utgangspunktet så er vi veldig positive til innfartsparkeringer. Det trengs for å gi alternativer til de som sitter i bilkø, sier leder i politisk avdeling i NAF, Jon Olav Alstad.

Samtidig ønsker NAF at det bygges innfartsparkeringer utenom kollektivknutepunktene der det går hyppige bussavganger inn til Oslo.

– Det som er viktig er at får på plass et ekspressbuss-system. Det gjør at man blir konkurransedyktig med bilen på tid. Det er den faktoren som avgjør om man lykkes med innfartsparkering eller ikke, sier Alstad.

Skal møte aktører

Samferdselsministeren ønsker både parkeringshus langs jernbanen og langs motorveiene på areal som ikke er dyrkbare. I august har han kalt inn flere aktører i kollektivbransjen til et møte for å drøfte hvordan flere innfartsparkeringer kan bygges.

– Jeg kommer til å snakke med parkeringsbransjen, kollektivselskapene ekspressbuss-selskapene og lokalpolitikere for å se om det går an å få til en god løsning med hjelp fra staten, sier Solvik-Olsen.