NRK Meny
Normal

– Vi bruker mer strøm på å være miljøvennlige

– Ved å bli mer miljøvennlige, bruker vi mer strøm. Nå foreslår Statnett å bruke 15 milliarder kroner på å oppgradere strømnettet i Oslo og Akershus.

Kyrre Nordhagen

Prosjektleder Kyrre Nordhagen i Statnett tror det vil være store fordeler knyttet til en oppgradering av strømnettet i Oslo og Akershus.

Foto: Statnett

– Vi blir flere mennesker og vi får flere ting å bruke strøm på. De siste årene ser vi en omlegging til mer strømforbruk, sier prosjektleder Kyrre Nordhagen i Statnett.

Mange miljøvennlige tiltak krever nemlig strøm. Og Statnett tror økningen vil fortsette.

– Et eksempel er at det nå fases ut oljekjeler og oljefyrer i Oslo og Akershus, og en viss del av det erstattes med strøm. Vi kjører mer tog, noe som krever strøm og elbilen kommer for fullt inn på markedet, den skal også ha strøm, sier Nordhagen.

– Så ved å bli mer miljøvennlig, bruker vi mer strøm?

– Det er helt riktig, sier Nordhagen.

Miljøstiftelsen Zero ser positivt på det økte strømforbruket.

– Det er ønsket utvikling. Klimaløsninger handler i stor grad om å erstatte fossile energibærere med elektrisitet, sier Marius Holm, daglig leder i Zero.

Marius Holm

Klimaløsninger handler i stor grad om å erstatte fossile energibærere med elektrisitet, mener Marius Holm, daglig leder i Zero.

Han understreker at elektrisitet er en mer effektiv energibærer enn fossilenergi.

– En elbil bruker for eksempel bare en fjerdedel så mye energi som en disel- eller bensinbil. Dessuten har fornybare ressurser stort potensial, understreker Holm.

– Dagens strømnett ikke godt nok

Statnett ser flere faktorer som gjør at vi vil bruke enda mer strøm i årene som kommer. Derfor mener de at dagens strømnett ikke vil kunne oppfylle fremtidens strømbehov.

I dag la Statnett frem en utredning til Olje- og energidepartementet, hvor de konkluderer med at vi bruker så mye strøm at strømnettet må oppgraderes.

– Strømmen vi benytter oss av i Oslo og Akershus produseres andre steder i landet. Nettet som transporterer strømmen inn hit, er gammelt. Det har for liten kapasitet til å transportere all den strømmen vi kommer til å bruke i årene fremover, sier Nordhagen.

Vil frigjøre arealer

I utredningen foreslår Statnett spenningsoppgradering som et mulig alternativ.

– Det betyr at man kan transportere mer strøm i de ledningstraseene vi har, forklarer Nordhagen.

Han sammenlikner spenningsoppgradering med å sette en ekstra etasje på t-banevognene i Oslo.

På sikt vil den økte kapasiteten bety at ledningsnettet vi allerede har kan reduserers, dersom de går inn for denne løsningen.

– Store arealer tilsvarende 1.400 fotballbaner kan frigjøres til andre formål. Det kan være byutvikling eller viktige naturområder i for eksempel Nordmarka.

Statnett estimerer at prislappen på oppgraderingen kan være på omkring en milliard i året over en periode på minst 15 år.