NRK Meny
Normal

Vil kastanjene blomstre i «Bygdøy gate»?

Kastanjetrærne i Bygdøy allé lever under dårlige forhold. Oslo kommune planlegger totaloppussing av den tradisjonsrike gaten. Men kommunen kan ikke love at det blir en allé i fremtiden.

Bygdøy allé skal pusses opp

SLITEN ALLÉ: Mange av kastanjetrærne i Bygdøy allé er døde, andre er svekket, og nå vil Oslo kommune pusse opp hele strekningen fra Solli plass til Bygdøylokket.

Foto: Nina Didriksen / NRK

– Vi skal se på både ensidig og tosidig plassering av trærne. Det sier Reidun Stubbe, som er landskapsarkitekt og leder av utredningsavdelingen i bymiljøetaten i Oslo kommune. Kommunen har nå startet arbeidet med å finne ut hvordan Bygdøy allé kan se ut i fremtiden.

Reidun Stubbe

GARANTERER TRÆR: Det blir helt sikkert trær også i den nye Bygdøy allé, men Reidun Stubbe i bymiljøetaten kan ikke love at det blir kastanjer.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Én ting er sikkert: Det blir trær.

– Kastanjetrærne er i dårlig forfatning og det er hovedårsaken til at Bygdøy allé må pusses opp, forklarer Stubbe.

Saltet dreper

Kastanjene har hatt dårlige forhold i mange år. Veisalt og påkjørsler i en sterkt trafikkert gate gir ikke optimale leveforhold. Kastanje er heller ikke det mest robuste treslaget til bybruk.

– Mange trær er fjernet og andre står svekket tilbake. Nå skal vi vurdere både plantemetode og om vi skal skaffe andre treslag som tåler bylivet bedre, sier Reidun Stubbe.

Prioriterer syklister og busser

Etter sommeren skal bymiljøetaten ha et møte der brukerne av Bygdøy allé skal få si sin mening. Gaten er ikke bred nok til alle: Syklister, fotgjengere, busser, privatbiler, varetransport – og trærne.

– Vår oppdragsgiver, byrådsavdeling for miljø og samferdsel, har gitt oss beskjed om å prioritere kollektivtrafikk og syklister, sier Reidun Stubbe.

– Bygdøy allé er ikke utformet for å ivareta alle behovene. Vi får trafikkfarlige situasjoner, påkjørsel av trær og ulovlig parkering på fortau og i bussfelt, forteller hun.

– Ikke for moderne

Geena Hvidsteen

FROGNERBEBOER: Geena Hvidsteen.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Folk på gaten har mange meninger om hvordan nye Bygdøy allé bør se ut. Geena Hvidsteen har vokst opp på Frogner og ønsker ikke for store forandringer.

– Jeg synes det er viktig å beholde ting som alltid har vært her, som trærne og de tradisjonelle butikkene. Det har jo begynt å forsvinne fra Bogstadveien. Der går ikke jeg mer, for jeg synes ikke det er like hyggelig som før, sier Hvidsteen.

Å beholde småbutikkene er viktig også for Kim August Brenna, som jobber i en brillebutikk i Bygdøy allé.

Kim August Brenna

JOBBER I BYGDØY ALLÉ: Kim August Brenna.

Foto: Nina Didriksen / NRK

– Dessuten er det viktig å beholde alleen, sier Brenna.

– Det må i hvert fall være trær som ikke må tas ned igjen med én gang, mener Inger Elisabeth Hübert, som vi møter utenfor matbutikken.

Hun vil også ha bort Bærumsbussene.

– De tar jo ikke oss med. Det gjør de røde Ruterbussene, så de kan få bli, sier Hübert.

Allé eller gate?

Når utredningen er ferdig starter planleggingen. Deretter må politikerne bevilge penger før arbeidene kan starte. Dermed kan det fort bli 2020 før hele eller deler av den tradisjonsrike gaten mellom Solli plass og Bygdøylokket er ferdig oppusset.

Så får fremtiden vise om vi kommer til å ha en Bygdøy allé eller om den må skifte navn. Ifølge bokmålsordboka er en allé nemlig en gate med trær på begge sider:

Fra Bokmålsordboka
Foto: Skjermdump fra Bokmålsordboka