Vil ha to kommuner på Romerike

Ordføreren i Sørum mener kommunene på Romerike er for små og håper at de 13 kommunene kan bli to storkommuner. Hun håper det vil gi større gjennomslagskraft.

Laster kart, vennligst vent...

Øvre Romerike består av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Nedre Romerike består av Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Sørum og Skedsmo.

– Jeg tror grunnen til at Romerike ikke har nådd opp i kampen om samferdselskronene er fordi vi har 13 små kommuner og ikke noen som er sterke nok til å ta kampen, sier ordfører i Sørum Marianne Grimstad Hansen (H).

Sammenlagt bor det 280.000 innnbyggere i regionen nordøst for Oslo. Nedre Romerike er den mest folkerike delen, med en befolkning på 180.000 innbyggere, mens øvre Romerike har drøyt 100.000.

Marianne Grimstad Hansen (H) ordfører i Sørum

Ordfører i Sørum, Marianne Grimstad Hansen (H), håper Romerike i framtiden blir bestående av kun to kommuner.

Foto: Erik Engen / NRK

– Vi er rett utenfor Oslo, det er kjempepress i området. Antallet innbyggere i kommunen er ikke så viktig som oppgavene vi skal løse.

– I et lengre perspektiv tenker jeg at det er to kommuner på Romerike.

Men da må noen tvinges. I Nittedal, Lørenskog, Rælingen er det ingen vilje til å slå seg sammen.

– Det er Stortinget som bestemmer kommunestrukturen, men det er viktig med gode prosesser lokalt også.

Hans Marius Johnsen

Tidligere Ap-ordfører i Sørum, Hans Marius Johnsen, avga sin stemme til både stortingsvalget og i avstemmingen om kommunesammenslåing.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Tror på nei

På Sørumsand er det tilløp til kø i forhåndsstemmelokalet i rådhuset. Og rundt 1000 velgere har så langt strømmet til lokalet for å stemme. Sammen med stortingsvalget arrangerer kommunen folkeavstemning om sammenslåingen som Stortinget har bestemt over hodene på de tre nabokommunene Fet, Skedsmo og Sørum.

En av dem benytter seg av muligheten for å avlegge stemme i god tid før valgdagen er tidligere Ap-ordfører i Sørum, Hans Marius Johnsen.

Hva tror du blir utfallet av folkeavstemningen?

– Jeg tror det blir nei. Folk føler at de ikke har fått være nok med.

Heier på nei

Og en av dem som stemmer nei er Solveig Skog Fallet.

– Jeg velger nei, vil ikke sammenslås.

Hennes håp er at sørumsokningene sier nei og får Stortinget til å snu og gjøre om tvangsvedtaket fra 8 juni, noe flere rødgrønne partier lover å gjøre dersom de vinner i stortingsvalget.

Solveig Skog Fallet

Solveig Skog Fallet er ikke tvil. Hun vil ikke ha noen sammenslåing, hverken med Fet, Skedsmo eller andre kommuner.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Hva er det som gjør at du vil ut av dette "ekteskapet" med Fet og Skedsmo?

– Jeg føler ingen tilhørighet mot Lillestrøm og Skedsmo, sier Fallet.

Dersom det blir borgelig flertall på Stortinget etter valget, vil et eventuelt nei i folkeavstemningen bare ha akademisk interesse som det heter. Sammenslåingen vil da settes ut i live i 1. januar 2020.