Normal

Vil ha tipstelefon mot omskjæring

Likestillingsombudet krever at det opprettes en tips- og informasjonstelefon for å bekjempe kjønnslemlestelse.

Beate Gangås
Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Det må straks opprettes en tips- og informasjonstelefon for å intensivere kampen mot kjønnslemlestelse, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Hun oppfordrer justisminister Knut Storberget til å stifte en slik kontakt-telefon med en gang, slik at folk som har tips eller trenger krisehjelp i sommer kan få det.

- Nå i sommeren er da det er størst risko for at jenter skal utsettes for omskjæring, sier Gangås.

- Ødelegger jenter for livet

Likestillingsombud Beate Gangås er klar i sin oppfordring til justisminister Knut Storberget:

Hun mener det er uhyre viktig å opprette en kontakt-telefon med en gang, som kan samle sammen opplysninger og tips, være en informasjonskanal for de som har spørsmål om omskjæring, men kanskje det viktigste av alt; gi hjelp til jenter som frykter kjønnslemlestelse i løpet av ferien.

- Det er jo kjempeviktig. Dette er overgrep som er så alvorlig, de ødelegger jenter for resten av livet. Mitt råd er: Start opp et grønt nummer med én gang, det er første prioritet.

En lov som aldri brukes

Ifølge Beate Gangås har mye prat så langt ført til lite.

En tolv år gammel lov har nærmest gått i glemmeboken; så langt har ingen blitt dømt eller siktet for å ha kjønnslemlestet en jente eller en kvinne, til tross for at lovbruddet skjer.

- Jeg synes det er et tankekors at vi har en lov vi fikk i 1995, som ikke er brukt. Det kan bety at dette ikke skjer, eller at oppdagelsesrisikoen ikke er stor nok.

- Justisdepartementet må på banen

I går kritiserte politiet helsepersonell og lærere for å være for slappe med å sende bekymringsmeldinger om kjønnslemlestelse.

Gangås sier det er på tide å legge kritikken til side, og heller samarbeide for å bekjempe skikken med omskjæring av jenter.

- Justisdepartementet er en naturlig aktør, og politiet har en nøkkelrolle i et slikt koordineringsarbeid. I et slikt grønt nummer ser jeg for meg at det må være tilknyttet kompetansepersoner og ressurser fra aktuelle myndigheter og aktører, som politiet, helsevesenet, barnehager, utdanningsinstanser med flere, sier Gangås.