NRK Meny
Normal

Vil ha strengere og flere kontroller av lastebiler

For å bedre sikkerheten i Oslofjordtunnelen vil fylkesordførerne sortere hvem som kjører inn i tunnelen.

BRANN LASTEBIL OSLOFJORDTUNELLEN

SIKKERHETSTILTAK: Fylkesordførerne på begge sider av Oslofjortunnelen ber om strakstiltak for å gjøre tunnelen tryggere, etter at en lastebil startet å brenne 2,2 kilometer inne i tunnelen fredag.

Foto: Statens Vegvesen / NTB scanpix

– Vi skal være urolig for sikkerheten, sier Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus.

Tirsdag møttes hun, fylkesordføreren i Buskerud og Statens vegvesen for å diskutere mulige løsninger for Oslofjordtunnelen.

Fredag begynte det å brenne i en lastebil 2,2 kilometer inne i tunnelen. Nå er den stengt i to til tre uker.

– Det er ikke første gangen det har brent i et slikt kjøretøy. Det var på tide med en prat med vegvesenets beredskapsmuligheter, sier Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus.

To tiltak

Føreren av lastebilen tok seg ut av tunnelen ved hjelp av en annen bilist. To andre personer tok seg til et evakueringsrom. Solli peker på at sikkerheten har blitt bedre siden 2011, men at det må bedres ytterligere.

Hun foreslår to tiltak.

– Vi må ha kontroll på vogntog som kjører ned i tunnelen, og sortere hvem som kommer inn. Brannvesenet må også ha tilgang til utstyret de trenger på utsiden av tunnelen, utdyper hun.

Får støtte av vegvesenet

Buskerud fylkeskommune støtter Sollis forslag og ber om at det kommer på plass en fast vakt med brannbil og tungbergingsbil ved tunnelen.

– De to brannene de siste ukene viser, sammen med alle stans for øvrig i tunnelen, at dette er høyst nødvendig, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Hvis vegvesenet ikke tar regninga for tiltakene, mener fylkesordføreren at man bør bruke av bompengene som står på bok i påvente av nytt tunnelløp.

– Det haster å få opp bedre sikkerhet for bilistene og om staten ikke er sitt ansvar bevisst er en slik løsning bedre enn å fortsette som i dag.

Statens vegvesen åpner opp for flere kontroller.

– Vi vil at alle kjøretøyer på veiene skal være trygge. Vi må ha hyppige kontroller og flere kontroller i forbindelse med denne tunnelen, sier Nils Audun Karbø, avdelingsleder i Statens vegvesen.

Passasjerbåt

De begynner å få oversikt over skadene og har startet å reparere tunnelen. Mens den er stengt setter de opp en passasjerbåt over Drøbaksundet.

– Fra onsdag går det passasjerbåt fra Drøbak til Sætre i rushtiden, sier Karbø.

For dem som ikke kan sette igjen bilen er omkjøring lagt via Ev 6 og Ev 18, eller via Rv19 med ferje på strekningen Horten-Moss.