Vil ha slutt på råkjøring i havnebassenget

I dag er det ingen fartsgrense 150 meter fra land i Oslo. Men snart kommer det nye regler.

Båter ved Dyna fyr

I deler av leden hvor danskebåten seiler er det ingen fartsgrense i dag.

Foto: NTB Scanpix

25 knop, eller 46 kilometer i timen, blir maksfarten på sjøen i Oslo, dersom forslaget fra kommunen og havnemyndighetene godkjennes. Nærmere enn 200 meter fra land foreslås det en grense på fem knop.

Reglene vil gjelde både vannskutere, motorbåter og andre farkoster.

Oslo kommune ønsket nye regler etter at regjeringen fjernet vannskuter-forbudet i fjor. Heller enn å regulere enkelttyper av fartøyer, vil nå kommunen lage fartsregler som gjelder alle.

VANNSCOOTER

Oslo kommune endrer reglene etter av regjeringen opphevet vannskuterforbud i fjor.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Oslofjorden skal være trygg for alle. Det er en perle, med rikt båtliv, rikt badeliv og fugleliv. Da trenger vi er regelverk som gjør at vi tar hensyn til hverandre og sikrer at fjorden er trygg, sier Kjetil Lund, byråd for næring og eierskap (Ap).

Ikke klart til sommeren

Trafikkdirektør i Oslo havn, Einar Martiniussen

Trafikkdirektør i Oslo havn, Einar Marthiniussen.

Foto: Nadir Alam / NRK

Sjøen i Oslo er et populært og trafikkert område. Fritidsbåter deler plass med danskebåtene, cruiseskip, sjøgodstrafikk, kajakker og mange badegjester.

Men fartsgrensen kommer ikke i tide til denne båtsesongen. Reglene vil komme til høsten om alt går etter planen, sier Einar Marthiniussen, trafikkdirektør i Oslo Havn.

Er råkjøring på sjøen i Oslo et stort problem?

– Vi opplever at det i all hovedsak tas hensyn. Man vil alltid finne eksempler på hodeløs adferd. Men dette handler om å gjøre regelverket tydelig, slik at alle vet hva som gjelder.

I dag er vannskutere henvist til to områder i Oslo. Om forslaget går igjennom kan skutere kjøre overalt, men kanskje ikke i den farten noen ønsker seg.

Regelendring kan bli unødvendig

Reglene vil ikke gjelde når båter passerer grensa til Akershus, og det er ikke lett for båtførere å vite akkurat hvor kommunegrensene går.

Derfor ønsker både Asker, Bærum og Nesodden kommuner mer samkjøring av reglene i indre Oslofjord.

Men det kan bli unødvendig å endre reglene. Samferdselsdepartementet har en lovendring ute på høring hvor de foreslår at fartsgrenser for hele landet bestemmes av samferdselsdepartementet.

Ikke negativ

Carl I. Hagen

Carl I. Hagen er ikke negativ til regelendringer.

Foto: NRK

Fremskrittspartiet stod bak opphevingen av vannskuter-forbudet i fjor. Men gruppeleder i Oslo Frp, Carl I. Hagen er ikke negativ til en fartsgrense.

– Jeg personlig reagerer ikke sterkt negativt på dette. Jeg har båt i Oslo selv. Mellom Nesodden og Oslo kjører vi et par og tjue knop, og det er mer enn nok.

Hagen vil likevel vente til saken har vært på høring i havnestyret før han tar et endelig standpunkt.

Forslaget utarbeides av Oslo havn sammen med Bymiljøetaten og politiet. Havnestyret i Oslo skal ha saken ute på høring før de tar stilling til forslaget. Det må endelig godkjennes av Kystverket.