NRK Meny
Normal

Vil ha nye slammålinger

Motstandere og tilhengere av slamdeponiet ved Malmøykalven krangler om slam fra deponiet er kommet på avveie.

Dypvannsdeponiet ved Malmøykalven
Foto: Ekkoloddkart: Secora

Nå anbefaler Oslo havn at det gjennomføres nye beregninger.

Det sier prosjektleder for "Ren Oslofjord" i Oslo havn, Torild Jørgensen.

- Vi ser ingen tegn som tilsier at massene forsvinner ut, men vi registrerer at enkelte har skapt uro rundt deponiet. Og det er da vi sier at hvis det er ønskelig, er det bedre å få gjort beregninger, enn at denne uroen fortsetter, sier Jørgensen.

45.000 tonn slam på avveie?

Aksjonister hevder store mengder giftholdig slam har forsvunnet ut av deponiet ved Malmøykalven. Så mye som 45.000 tonn giftholdig slam er på avveie hevder de.

Dette avviser Oslo havn - men for å rydde all usikkerhet av veien anbefaler de at en uavhenig instans som Veritas gjør nye bergeninger.

Men regninga for dette vil ikke Oslo havn betale selv.

- Vi peker på at det kanskje er naturlig at de som har skapt denne uroen, er med på å finne midler til å gjennomføre slike tilleggsberegninger. Det er jo kommet utspill fra enkelte politiske partier i Oslo, sier Torild Jørgensen i Oslo havn.

Og partiene som hun sikter til er Kristelig folkeparti, Rød valgallianse og Arbeiderpartiet.

Krf reagerer sterkt på utspillet fra Oslo havn.

- Ingenting tyder på spredning

Jørgensen sier at de i Oslo havn vurderer måleprogrammet ved dypvannsdeponiet som meget godt. Det gjennomføres kontinuerlig turbiditetsmålinger, overvåkning av partikler i sedimentfeller og utsetting av passive prøvetagere.

Ingen av disse metodene har gitt grunn til å anta at massene ikke legger seg til rette der det er forutsatt. Uavhengige prøver foretatt av innhold i blåskjell og kartlegging av sjøbunnen etter et halvt års nedføring viser meget gode resultater og ikke sporbar påvirkning av deponiet, ifølge Oslo Havn.

I følge Bellona kan man ved hjelp av eksisterende ekkoloddoppmålinger som Secora har gjennomført for Oslo havn henholdsvis i februar, mai og september 2006, undersøke hvor mye masse som har lagt seg i dypvannsdeponiet.

- Bra at de vil måle på nytt

Ved en gjennomgang av ekkoloddmålingene fra Secora som Oslo havn har lagt fram, har Petter Marthinsen, på vegne av folkeaksjonen på Nesodden, beregnet at kun 55.000 kubikk har lagt seg i deponiet. På dette tidspunkt, september 2006, har Oslo havn uttalt at de hadde nedført 110.000 kubikk.

Usikkerhet ved målingen som Veritas har påpekt gjør at de anslår de manglede massene til å være rundt 45.000 kubikk. Marthinsen er nå glad for at Oslo havn åpner for at det skal foretas nye målinger.

- Jeg synes det er veldig bra at de gjør det. Men jeg synes det er dumt at de ikke gjorde det da vi ba om det for et halvt år siden, sier Petter Marthinsen.

- Jeg synes det er veldig arrogant av Oslo havn og SFT å ikke ta hensyn til noe av kritikken som er kommet fra grasrota, politikere og fagpersoner, legger han til.

- Kan bruke ekkoloddmålinger

Veritas konkluderer i sin rapport med at ekkoloddmålinger med multistråle ekkolodd i prinsippet er et nøyaktig verktøy for å beregne volumendringer.

- Basert på målinger som er gjort i deponiet kan volumet beregnes. Den første målingen ble imidlertid ikke utført av et multistråle ekkolodd, og det kan by på utfordringer, men vi ser med interesse på hvordan Veritas kan løse denne problemstillingen, sier Jørgensen.

Løsningen på problemet med at de første målingene ikke er tatt med multistråle ekkolodd kan løses ved å lage ett nytt program, noe som vil koste mye penger.

Men Petter Marthinsen har ikke mye til overs for at Oslo havn sender pengekravet til politikerne.

- Jeg synes det burde være en selvfølge at et prosjekt som dette, hadde satt av midler til å finne ut hvor slammet faktisk blir av, sier han.