Vil ha ny stasjonsby

Oslo Høyre vil jobbe for å bygge ny Breivoll stasjon på Hovedbanen mellom Bryn og Alna i neste stortingsperiode. Breivoll er pekt ut som ny stasjonsby (bildet) i gjeldende kommuneplan for Oslo, som en del av den såkalte Hovinbyen. For å få i gang byutviklingen bør en ny stasjon bygges raskt, mener Høyre.

Illustrasjon som viser hvordan Breivoll kan bli
Foto: Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten