NRK Meny
Normal

Vil ha landets beste barnehage

– Vårt mål er at Oslo-barnehagen skal bli landets beste, sier barnehagebyråd Anniken Hauglie (H).

Barnehagemiks

– Jeg vil se til det beste som gjøres i Oslo-skolen og trekke med meg noen av tiltakene til Oslo-barnehagene, sier Anniken Hauglie, Høyres barnehagebyråd.

Foto: Simona Halle / NRK

Byrådet foreslo onsdag å bruke 100 millioner kroner mer på barnehagene de neste fire årene. Av disse vil 70 millioner gå til å øke kvaliteten på innholdet i barnehagen og 30 millioner kroner til IKT-utstyr.

Et viktig poeng med satsingen er at barn i førskolealder skal lære seg godt norsk.

– Fortsatt er det altfor mange barn som begynner på skolen med sviktende språkkunnskaper. Vi vil derfor se på muligheten til å sette ferdighetsmål i Oslo-barnehagen om at alle barn skal kunne norsk og være bedre forberedt på skolestart, sier Anniken Hauglie.

Ferdighetsmål kan innebære språktest på alle barn, eller andre måter å kartlegge språklig og sosialt nivå før ungene begynner på skolen. Språktest på alle barn er kontroversielt, og byrådet har akkurat satt i gang å utrede hvordan Oslo skal gjennomføre ferdighetsmålene.

Vil heve kunnskapsnivået blant ansatte

Byrådet vil bruke arbeidet i Oslo-skolene som modell til å heve kunnskapsnivået i Oslo-barnehagene.

– Jeg er spesielt opptatt av at byens over 5.500 barnehageassistenter skal videreutvikle seg, sier Anniken Hauglie, barnehagebyråd.

Nyansatte assistenter vil få tilbud om et introduksjonsopplegg i barnehagearbeid. Det er ikke helt klart hvor mange timer opplæringen blir på, men i Oslo-skolen er kurset på 50 timer.

– Målet med opplæringen er å bidra til at assistenter blir tryggere i praktisk barnehagearbeid, sier Anniken Hauglie.

Byrådet foreslår å fortsette arbeidet med å gi 4.000 barnehageansatte etterudanning i barns språkutvikling gjennom 2 og 3 dagers kurs i regi av Høgskolen i Hedmark.

– Det blir fortsatt barnehagekø

Rina Mariann Hansen

Rina Mariann Hansen.

Foto: Arbeiderpartiet
Marianne Borgen

Marianne Borgen.

Foto: Olav Juven / NRK

Arbeiderpartiets Rina Mariann Hansen synes tiltakene er gode, men at byrådet hopper over hovedproblemet.

– Det bekymringsfulle er at det er lagt opp til å ferdigstille 350 nye barnehageplasser i 2015, samtidig som vi ved inngangen til 2014 hadde over 2.000 barn i barnehagekø, sier Rina Mariann Hansen, nestleder i finanskomitéen.

SV´s Marianne Borgen er også kritisk til byrådets kvalitetsløft i Oslo-barnehagene.

– Det kommer til å bli noen flere kurs. Og noe mer IKT knyttet til barnehagene. Og det er bra. Men når det kommer til stykket så er det viktig at barnehagene har nok personale og at de har folk å sette inn når det er sykdom. Kuttene til bydelene er så høye, og det går også ut over barnehagene, sier Marianne Borgen, leder for samferdsels- og miljøkomitéen.

Vil betale noen førskolelærere mer

Byrådet mener det er for store forskjeller på barnehagene i Oslo. Kommunen vil bruke penger på å lage styringssystemer som gjør at det blir lettere å følge med på hvor kvaliteten svikter i den enkelte barnehage, og dermed lettere å sette inn tiltak for å bedre kvaliteten der det trengs.

– Målet er å sikre likeverdig kvalitet i alle barnehager og på tvers av bydeler, sier Anniken Hauglie.

For å beholde og rekruttere dyktige ansatte skal det lages det byrådet kaller en tiltakspakke for å sikre at de beste pedagogene blir ansatt i de mest krevende barnehagene.

– For å få gode pedagoger til å søke seg til barnehagene vil det være snakk om tilbud om etter- og videreutdanning, mentorordninger og gode lønnsbetingelser, sier Anniken Hauglie.

Byrådet har i år blitt møtt med massive protester på grunn av planene om å konkurranseutsette og selge kommunale barnehager. NRK har fortalt at ansatte slutter i protest i flere av de ti barnehagene som er lagt ut for salg.

Fra høsten 2014 omgjorde byrådet ordningen med gratis kjernetid i bydel Gamle Oslo fra å gjelde alle 5-åringer, til å også gjelde 3-4-åringer, men bare i lavinntektsfamilier. Ordningen er foreslått å fortsette på dette nivået i 2015.

Legger frem oslobudsjettet

Klokka 12.00 onsdag la finansbyråd Eirik Lae Solberg frem budsjettforslaget sitt i Oslo Rådhus.

Foto: Olav Juven / NRK