NRK Meny
Normal

Vil ha krisepakke på 635 millioner

Ap og SV vil ha kommunal krisepakke på 635 millioner kroner for å hindre økt arbeidsledighet neste år.

Penger

Arbeiderpartiet og SV vil ha en kommunal krisepakke i Oslo for å hindre at finanskrisen slår inn dramatisk. Illustrasjonsfoto.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Arbeiderpartiet og SV vil ha en kommunal krisepakke for å hindre økt arbeidsledighet neste år.

De to opposisjonspartiene har i sitt budsjett lagt inn 635 millioner ekstra til målrettede tiltak for å hindre at finanskrisen slår inn dramatisk i kommunen.

- Tiltak mot arbeidsledighet

Trond Jensrud

Trond Jenstrud (Ap).

Foto: Stig Kalsæg Sulland / NRK

Nestleder i finanskomitéen i bystyret for Arbeiderpartiet, Trond Jensrud, sier til NRK Østlandssendingen at partiet mener det er nødvendig at også Oslo kommune tar sin del av ansvaret for de problemene som Norge er oppe i når det gjelder finanskrisa.

- Vi ønsker å sette igang tiltak for å demme opp mot arbeidsledighet i Oslo, og samtidig gjøre investeringer som vil komme befolkningen til gode, og som får ringvirkninger på en positiv måte for byggnæringen og andre deler av arbeidslivet, forteller Jensrud.

Veivedlikehold, kollektivtrafikk og kommunale leiligheter

De konkrete forslagene i SV og Arbeiderpartiets budsjett er å øke vedlikeholdet av veier og vanledningsnett, spytte i nesten 300 millioner kroner i kollektivtrafikken, bygge kommunale leiligheter for 170 millioner, samt å få flere ansatte på sykehjemmene, og gi ekstra til bydelene.

Regningen blir 635 millioner kroner i tillegg til budsjettforliket mellom byrådspartiene, KrF og Venstre.

Bård Folke Fredriksen

Bård Folke Fredriksen (H).

Foto: NRK

- De ville gjort mye av dette uansett, men vi mener det er grunnlag for å hente ut noe mer av Oslo kommunes reserver nå og bruke det på tiltak som hindrer at vi mister inntekter i framtida. En del av dette har vi gjort nettopp på grunn av den situasjonen vi er i, sier Jensrud.

- Har allerede investeringsbudsjett på 11 milliarder

Leder i finanskomiteen Bård Folke Fredriksen fra Høyre, sier det ikke blir aktuelt å plusse på budjettet med Ap og Sv sin krisepakke. Han synes tiltakene i seg selv er gode, men mener prosjektene på det nåværende investeringsbudsjettet må gjennomføres i første rekke.

- Men det Ap og SV ikke sier, er at Oslo kommune i 2009 allerede har «all time highest» investeringsbudsjett på hele 11 milliarder kroner. Dette budsjettet har aldri vært større, og skal gjennomføres i 2009, og det inneholder også store prosjekter som vi ikke har fått gjennomført de foregående år på grunn av manglende kapasitet i byggebransen, og fordi prisene har blitt sinnsykt høye. Så la oss først nå gjennomføre det kjempeløftet vi skal i 2009, så skal vi i fremtiden se hva vi kan forsere av nødvendige tiltak.

Krisepakke for Oslo kommune

635 millioner

Krisepakke for Oslo kommune

110 millioner

Økt vedlikehold

+ 25 millioner

Vedlikehold/asfaltering av veier, kollektivfelt og vintervedlikehold

+ 15 millioner

Fortgang i sykkelvei-utbygginger

+ 10 millioner

Vedlikehold av strender, parker og marka

+ 25 millioner

Vedlikehold av kommunale boliger

+ 35 millioner

Utbedringer av ledningsnett mv. for bedre vannkvalitet

130 millioner

Økte investeringer i kollektivtrafikken

+ 15 millioner

Starte arbeidet med ny Blindern stasjon

+ 100 millioner

Ekstraordinære investeringer i T-bane/trikk

+ 15 millioner

Investeringer i «sanntidssystem»

170 millioner

Ekstra investeringer i kommunale boliger

+ 41 millioner

Bygging av kommunale boliger for rusavhengige

+ 12 millioner

Byøkologiske program

+ 119 millioner

Flere kommunale boliger

225 millioner

Andre tiltak

+ 5 millioner

Flere lærlingplasser

+ 1 million

Økt bruk av EUs lærlingprogram

+ 1 million

Økt tilskudd til Servicekontoret for næringslivet

+ 20 millioner

Økt bemanning ved sykehjem

+ 150 millioner

Økt driftstilskudd til kollektivtrafikken

+ 150 millioner

Ekstra til bydelene (for å unngå bemanningskutt)