Vil ha garanti for E18-utbygging

Raymond Johansen må garantere for at han ikke vil stoppe E18-utbyggingen, også dersom han blir byrådsleder. Det krever fylkesordfører i Akershus, Anette Solli.

E18 ved Sandvika

Statens vegvesen nedskalerer E18-prosjektet etter signaler fra bystyret i Oslo. Dette bekymrer fylkesordfører i Akershus, Anette Solli.

Foto: Jens O. Kvale. / SCANPIX

Valglogo

Muligheten for at Arbeiderpartiets Raymond Johansen blir byrådsleder i Oslo med støtte fra SV, Miljøpartiet og Rødt gjør fylkesordføreren i Akershus, Anette Solli fra Høyre, alvorlig bekymret.

– Han skal jo regjere med tre partier som har gjort det til sin fremste sak i valgkampen å stoppe denne veien. Da må han få dem til å gi seg på det. Dette handler om framtiden, ikke bare for E18 vest, men for hele Oslopakke 3, sier Solli.

Statens vegvesen nedskalerer E18-prosjektet

I Oslo har både Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre, partier som i utgangspunktet er for ny vei, stilt som krav at veien ikke gir flere biler inn i Oslo. Oslo bystyre har krevd at ny E18 nedskaleres.

Statens vegvesen har nå tatt signalene og allerede er i gang med å gjøre prosjektet mindre. Motorveitunnelene skal fremdeles ha tre felt i hver retning, men oppå tunnelene skal det bli tofelts og ikke firefelts lokalvei.

I første omgang planlegges mindre vei på toppen av den to kilometer lange tunnelen forbi Høvik fordi den skal bygges først, men det samme vil ifølge Vegvesenet bli vurdert forbi Sandvika.

Vil gjøre det samme som Oslo

Anette Solli

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, mener at det er rimelig at Bærum får ta de samme grepene som Oslo har gjort.

Foto: Olav Juven / NRK

Fylkesordfører Anette Solli vil nå ha en garanti for resten av pakka som dreier seg om en 3+3-felts motorvei, lokalvei på toppen, egen bussvei og egen sykkelvei.

Solli sier det ikke er aktuelt å forkorte tunnelene på til sammen 6,1 kilometer gjennom Bærum. Disse tunnelene er den store kostnadsdriveren i hele prosjektet.

– Man skal jo ta det samme miljø- og byutviklingsgrepet i Bærum som man har gjort i Bjørvika, på Rådhusplassen, og på ring 3 mellom Sinsen og Ulven. Det er helt håpløst å skulle fjerne det som gjør hverdagen mye bedre for dem som bor der.

– Man må tåle at andre kommuner enn Oslo gjør sånne ting også. Det har byrådsleder Stian Berger Røsland gitt full aksept for, nå får Raymond Johansen komme med det samme, sier hun.

– Ingen garanti

Arbeiderpartiets Raymond Johansen vil ikke gi noen garanti for at han støtter Vegvesenets nye planer for E18 gjennom Asker og Bærum. Fylkesordfører Anette Solli får ikke de garantiene hun krever.

– Jeg har selvfølgelig ingenting imot at befolkningen i Sandvika får en velfortjent tunnel slik at de får et sammenhengende sentrum og mindre forurensning der. Det som er rimelig for oss er at det ikke blir noen økt trafikk og luftforurensning inn i Oslo nå som vi skal forsøke å skape en enda mer miljøvennlig by.

– Så denne garantien får ikke Anette Solli i dag?

– Ikke noen garanti før jeg får en garanti for at en utbygging av E18 ikke vil føre til økt luftforurensning og økt trafikk inn mot Oslo sentrum, sier Raymond Johansen.