Vil ha fengselet ut av Oslo sentrum

Hele Oslo fengsel må vekk fra Grønland, mener lokalpolitikerne. – Jeg er gjerne den første til å ta med en slegge og rive ned murene, sier lederen for bydelsutvalget.

Line Oma (Ap), leder bydelsutvalget Gamle Oslo

ALT MÅ UT: Line Oma (Ap) og bydelsutvalget vil bruke det 98 mål store området på Grønland til noe annet enn fengsel. Hun står i den samme oppkjørselen som Benny og Kjell da de ventet på at Egon Olsen skulle slippe ut fra fengsel i Olsenbanden-filmene.

Foto: Olav Juven / NRK

– Dette området er altfor verdifullt for et fengsel og i alle fall altfor verdifullt for et halvt fengsel når avdeling A stenges, sier Line Oma (Ap), leder i bydelsutvalget i Gamle Oslo.

Oslo fengsel avdeling A, populært kalt «Botsen», ble innviet i 1851. I dag har fengselet store sopp- og råteskader, og det vil koste over én milliard kroner å gjøre om avdelingen til et moderne fengsel.

Vil ha skole fremfor fengsel

Derfor vedtok Stortinget i statsbudsjettet heller å bygge nye plasser på Ullersmo og i Indre Østfold fengsel slik at avdelingen kan stenges permanent.

Og stenger de avdeling A, bør de også stenge B, mener Oma og bydelsutvalget.

– Det tror vi skaper nye muligheter for å tenke nytt om dette området, og se det i helhet og planlegge noe som gagner befolkningen i gamle Oslo. Det kan være mange forskjellige ting, en skole, barnehage, kulturskole eller øvingslokale, sier Oma.

Vil ikke si hva som skjer

Vidar Brein-Karlsen

Vidar Brein-Karlsen, statssekretær Justisdepartementet (Frp).

Foto: NRK

Titt og ofte dukker det opp lokale krav om å legge ned Oslo fengsel. Å stenge hele fengselet blir nå vurdert i en egen utredning av fengselskapasiteten på Østlandet, som Kriminalomsorgsdirektoratet har gjennomført og som for tiden er til behandling i Justisdepartementet.

Foreløpig er det ikke tatt noen beslutning.

– Det er behov for å ha kapasitet særlig til varetekt nært politihuset og domstol. Jeg ser samtidig at det er noen som ikke synes det er greit å ha fengsel midt i sentrum, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen.

Han sier de ikke vil bestemme seg før kvalitetssikringen av utredningen er i boks.

Klar med slegga

Skulle konklusjonen bli at Oslo fengsel forsvinner fra Grønland, vil det frigjøre et område på 98 mål, tilsvarende om lag 15 fotballbaner.

– Det er et stort og fint område, men i dag er det dessverre stengt for bydelens befolkning. Det har vi lyst til å gjøre noe med. Jeg er gjerne den første til å ta med en slegge for å rive ned murene her, sier lederen i bydelsutvalget.

Oslo fengsel, avdeling B (Bayer'n)

BAYER'N: Skjebnen til Oslo fengsel, avdeling B, er for tiden til utredning.

Foto: Olav Juven / NRK