Vil ha Auli fra Nes til Sørum

Politikerne i Sørum ber Fylkesmannen om å endre grensen mellom de to tettstedene Auli i Nes og Rånåsfoss i Sørum. De mener at Auli bør innlemmes i Sørum kommune. Tettstedene henger sammen og har nærmere 3.000 innbyggere, men er delt av kommunegrensen.