Vil ha asfaltfabrikk på Sjursøya

En ny asfaltfabrikk kan bli bygget på Sjursøya i Oslo. Fra før har en midlertidig asfaltfabrikk i området utløst sterke reaksjoner fra naboer som frykter en alvorlig ulykke.

Utsikt over sydhavna

SJURSØYA: Beboerne i området frykter forurensning og alvorlig ulykker. DSB mener konsekvensene for befolkningen kan bli svært alvorlige dersom det skjer en større ulykke eller katastrofe.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

– På Sjursøya har vi planer om å bygge en materialterminal. I tilknytning til den materialterminalen for pukk og grus, så ønsker vi å bygge en stasjonær asfaltfabrikk. Den fabrikken vil erstatte den mobile asfaltfabrikken som vi har på Ormsundkaia, sier senioringeniør Ove Røsland i NCC.

Det ble protester i fjor sommer da det ble kjent at en midlertidig fabrikk skulle produsere asfalt på Ormsund, bare noen få hundre meter i luftlinje fra en barneskole.

Nå har NCC søkt om å få bygge en varig asfaltfabrikk på Sjursøya, noen hundre meter lenger nord.

Redd for en katastrofe

Protestene fra beboerne på Bekkelaget skyldtes frykt. Delvis frykt for forurensning og støv, men mest av alt en mulig alvorlig ulykke og hvordan den kunne påvirke oljeterminalen på Sjursøya.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skrev om katastrofepotensialet på Sjursøya i en rapport i 2014. Der står det blant annet:

  • «En uønsket hendelse ved en virksomhet som kan forplante seg til øvrige virksomheter og derfor utløse en større ulykke eller katastrofe.»
  • «Tankanlegget i Ekebergåsen og oljehavna på Sjursøya forsyner rundt 40 prosent av Norges drivstofforbruk samt alt av flydrivstoff til Oslo Lufthavn Gardermoen. Samlet sett betyr dette at det oppbevares og transporteres store mengder farlig gods i området.»
  • «Konsekvensene for befolkningen rundt området kan bli svært alvorlige.»

Kan bli stanset

Oslo kommune kan komme til å stoppe fabrikkplanene til NCC med et midlertidig forbud mot tiltak. Det vil bety at alt som ikke er helt vanlig havneaktivitet, stoppes i opptil fire år. Det vil også ramme et asfaltanlegg, sier næringsbyråd Geir Lippestad.

Geir Lippestad

FORSTÅR NABOENE: Næringsbyråd Geir Lippestad sier Oslo kommune kan stoppe NCCs planer.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Jeg skjønner naboene godt. Sikkerheten vil bli grundig gjennomgått. Hensyn til naboer og hensyn til sikkerhet er viktige argumenter, sier Lippestad.

For NCC haster det å finne et annet sted å produsere asfalt.

– For oss er det ganske dramatisk fordi den midlertidige fabrikken vi har på Ormsundkaia må vi fjerne i løpet av våren 2018, sier Røsland i NCC.

Det er etter hvert opp til byutviklingskomiteen å avgjøre hvordan et eventuelt forbud blir. Saken behandles nå hos Plan- og bygningsetaten, som regner med å sende sitt svar til byrådsavdeling for byutvikling denne uken.

– Det totale miljøregnskapet blir viktig å se på. Hva vil økt trafikk bety av miljøutfordringer kontra det å ha et asfaltverk i nærheten av der asfalten legges, sier Lippestad.

Hvis politikerne sier nei, vil NCC likevel bygge ny asfaltfabrikk, bare ikke på Sjursøya eller Ormsundkaia.

– Hvis vi ikke får det til, må vi finne en alternativ plass, i Oslo eller i omegn. Og vi vil sannsynligvis prøver alternative muligheter i Oslo havn inntil alle muligheter er lukket, avslutter Røsland.