Nå kan Oslo få egne sykkelveier

Hvis kommunen får det som de vil kan sykkelfelt bli byttet ut med egne sykkelveier med fortauskant.

Vil ha adskilte sykkelveier

KØBENHAVN OG OSLO: I København har syklistene egen sykkelvei, slik du ser det i øverste del av bildet. I Oslo er det eneste som skiller syklister fra bilene en hvitmalt stiplet linje.

Foto: NRK/Scanpix

Mor og datter sykler i Oslo

FØLER SEG UTRYGGE: Mor Turid Øveraas, og datteren Benedikte David-Andersen føler seg utrygge når de sykler i Oslo.

Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

– Vi har syklet fra Majorstua hit til Alexander Kiellands plass med stor fare for å bli påkjørt flere ganger, sier Turid Øveraas til NRK.

Undersøkelser Oslo kommune har fått gjort, viser at mange føler seg utrygge på sykkel i hovedstaden, spesielt kvinner. Derfor foreslår sykkelprosjektet i Oslo kommune heller å satse på sykkelveier som er adskilt fra bilveien.

– Vi må bygge sykkelveier som folk opplever som trygge, og det er sykkelveier som sannsynligvis er skilt fra biltrafikken fysisk.

– I København har de en løsning der det er en liten kantstein som skiller sykkelbanen fra bilveien. Jeg tenker noe i den retningen, sier Rune Gjøs, sykkeldirektør i Oslo kommune.

København har lenge vært kjent som en av verdens beste sykkelbyer. Byen har et godt utviklet sykkelnett på nærmere 300 kilometer.

Sykkelprosjektet i Oslo ferdigstiller i disse dager sin sykkelstrategi hvor hovedmålet er å få flere til å bruke sykkelen til jobb, skole og på fritiden.

Hva mener du? Er det behov for egne sykkelveier i Oslo? Diskuter nederst i artikkelen.

Få bruker sykkel i Oslo

Rune Gjøs

TRYGGHET VIKTIG: Sykkeldirektør Rune Gjøs i Oslo kommune er opptatt av at det bygges sykkelveier som folk opplever som trygge.

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Når byrådet får det omfattende dokumentet til behandling, er trygghet og komfort to viktige stikkord.

I dag brukes sykkel til kun åtte prosent av alle hverdagsreiser i Oslo. I byer som København og Amsterdam er andelen oppe imellom 25 og 30 prosent.

– Jeg hadde blitt kjempeglad om de fikk til det i Oslo. Jeg elsker å sykle rundt omkring. Jeg sykler helt til snøen kommer. Det ville vært fint å slippe å sykle på fortauet for å være trygg, sier Benedikte David-Andersen.

Hvis kommunens ledelse ønsker å gå for løsningen med adskilte sykkelveier, kan de komme som erstatninger der det i dag er sykkelfelt på trafikkerte veier som for eksempel på Ring 2. I tillegg kan adskilte sykkelveier bli bygget på helt nye veier.

Vegvesenet er skeptisk

Statens vegvesen mener adskilte sykkelveier kan føre til flere ulykker i veikryss, og vil ikke anbefale denne løsningen.

– Det har vært gjort vurderinger på at de løsningene nok kan oppfattes som tryggere for syklistene, men vi har vært usikre på om selve krysset som disse sykkelfeltene går gjennom fører til flere ulykker. Vi har vært opptatt av trafikksikkerhet, sier Jane Bordal, direktør i Statens vegvesen.

Sykkeldirektøren i Oslo har liten forståelse for at vegvesenet vipper tommelen ned for forslaget.

– Det er veldig uvanlig den måten vi gjør det her i Norge, at vi blander sykkel- og biltrafikk sammen. Dette er uvanlig i de landene vi ønsker å strekke oss etter, Danmark, Tyskland og Nederland, sier sykkeldirektør Rune Gjøs i Oslo kommune.

Statens vegvesen er riktignok interessert i dialog med kommunen om egne sykkelveier.

Guri Melby

SYKKELSIKKERHET: Samferdselsbyråd Guri Melby i Oslo mener det er åpentbart at sikkerheten må heves på enkelte veistrekninger.

Foto: Dang Trinh / NRK

– Vi er veldig interessert i å følge det Oslo kommune gjør, og vi ønsker dialog med dem for å se hvilke erfaringer de gjør. Så får vi vurdere på om dette ser bra ut, sier Jane Bordal, direktør i Statens vegvesen.

Blir dyrere med egne veier

Oslos samferdselsbyråd er positiv til forslaget, og sier at kommunen vil vurdere det grundig. Når det gjelder om denne dyrere løsningen kan gå på bekostning av antall bygde kilometer sykkelvei, svarer hun:

– Vi må se på ulike type løsninger ulike steder i byen. Hvis det er snakk om tungt trafikkerte veistrekninger, så er det åpenbart at vi må heve sikkerheten, mens mindre trafikkerer veier med lavere fart ikke trenger å ha like kostbare løsninger, sier samferdselsbyråd Guri Melby i Oslo.

Syklist i Oslo

FØLER SEG IKKE TRYGG: – Det er mye trafikk, mye busser og lastebiler. Jeg sitter og venter på sønnen min. Jeg er livredd hver dag for at han ikke skal komme hjem levende. Og det er det samme når man sykler omkring her, iblant stopper de ikke. Emil Johansen sykler mye i Oslo. Han vil føle seg tryggere hvis det bygges flere sykkelbaner med fortauskant.

Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK