Vil ha 935 flyktninger til Viken

Staten ber det nye storfylket Viken om å bosette 935 flyktninger i løpet av neste år. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sendte ut sine forespørsler om bosetting i dag. Oslo blir bedt om å bosette 210 flyktninger i 2020.