Vil gi sluttpakker til sykehusleger

Oslo universitetssykehus skal kutte 700 årsverk før jul. Sykehuset håper at dette skal skje ved å gi sluttpakker til utvalgte leger.

Oslo Universitetssykehus

Oslo universitetssykehus ligger an til et underskudd på 1 milliard kroner i 2011, hvis de ikke klarer å spare penger.

Foto: Johansen, Erik / SCANPIX

I alt skal 1.200 årsverk kuttes ved Oslo Universitetssykehus (Ous) innen utgangen av 2012. Det melder Dagens Næringsliv.

Hvis ikke sluttpakkene er nok, kan oppsigelser bli det som skal til for å få budsjettene ved Ous til å gå i balanse.

Budsjettet for 2011 er på 18 milliarder kroner, og sykehuset ligger an til et underskudd på 1 milliard hvis innstrammingene ikke lykkes.

– Styres etter budsjett, ikke etter behov

Christian Grimsgaard er overlege ved Klinikk for kirurgi og nevrofag ved Oslo Universitetssykehus og varatillitsvalgt i sykehusets styre.

Grimsgaard er ikke imponert over at han kan komme til å miste kolleger.

– Problemet med budsjettet er at antallet stillinger styres etter hva man har budsjett til, og ikke etter hva man trenger av folk. Ved vår avdeling har ventetiden økt det siste året, og allikevel skal vi nedbemanne mange årsverk, sier han til NRK.no

Har forteller at kravet om oppsigelser kom overraskende på ham og resten av kollegene.

– Vi hadde ikke hørt om at man ønsker å bruke oppsigelse som et virkemiddel før nå nylig, og vi er bekymret for hvordan det vil gå.

– Vanskelig å bytte jobb

1. januar ble 160.000 personer overført fra Oslo Universitetssykehus til Akershus Universitetssykehus (Ahus). Dette har gjort at det er større behov for leger i Akershus, og mindre i Oslo.

Som en del av denne prosessen var det også mange leger som søkte om å flytte over til Ahus. Av dem som fikk tilbud om ny jobb, valgte en tredjedel å takke nei. Grimsgaard tror mange nå angrer på at de valgte å bytte jobb.

– Ja, det er det helt sikkert mange som gjør.

– Det var en veldig vanskelig prosess. Vi visste ikke hvordan bemanningsplanene kom til å bli da vi hadde mulighet til å flytte over. Det var ikke spesifisert hvilke stillinger Ahus ønsket, så det var ikke lett for folk å ta stilling til det. Det var heller ikke lett for folk med 20 eller 30 års ansiennitet å vite at de kan miste jobber ved neste korsvei, siden de blir ansett som å ikke ha nok kompetanse.

– 20 milliarder i utlandet, gratis i Oslo

Christian Grimsgaard

Christian Grimsgaard er overlege ved Klinikk for kirurgi og nevrofag ved Oslo Universitetssykehus og varatillitsvalgt i sykehusets styre.

Foto: Einar Yohsuke Kosaka / NRK

Lignende omstillingsprosesser har skjedd i utlandet, og Grimsgaard mener man må lære fra dem for å lykkes med sammenslåingen av sykehusene i Oslo.

– Lignende omstillingsprosesser har kostet rundt 20 milliarder kroner i våre naboland, og så antar man at det skal være gratis i Oslo. Det går selvsagt ikke, sier han.

Grimsgaard er også enig i at omstilling må til, men at det er ting som er viktigere enn å kutte stillinger.

– I sykehuset i dag har man stoppet veldig mange prosesser som er viktige for den videre omstillingen. Blant annet har man ikke et IT-system på plass for kommunikasjon mellom sykehusene.

– Må kutte overtid

Etter at Ous mistet deler av pasientgrunnlaget til Ahus, skal det være 140 stillinger for mye i hovedstaden. Grimsgaard forteller at dette ikke gjenspeiles på arbeidsplassen.

– Vi føler også at vi har nok å gjøre ved OUS, og ikke at vi går og slenger på sykehuset.

Ifølge Grimsgaard har enkelte av dem som vurderer å bytte jobb arbeidet ved sykehus i Oslo i 30 år. Allikevel står de nå klare for å bytte arbeidsgiver.

– Jeg tror folk vil ta en sluttpakke hvis det er siste utvei, men det er langt dit enda. Sykehuset i Oslo bruker veldig mye overtid, og man må kutte ut denne overtiden før det skal bli aktuelt med oppsigelse av leger.