Vil gi bompenge-rabatt til de som har flere i bilen

Arbeiderpartiet vil at folk som kjører flere sammen skal få slippe billigere gjennom bomringen i Oslo.

Biltrafikk inn og ut av byen på E18 ved Høvik

FLERE I BILEN: Blant de omtrent 90.000 bilene som kjører mellom Oslo og Bærum hver dag, er passasjerseter tomme i omtrent 77.000 av dem.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Hvis flere kjører sammen, vil køene på veiene bli mye kortere, sier Andreas Halse, samferdselspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre.

I dag kjører 85 prosent av sjåførene på E18 alene.

Vil ha flere i hver bil

Andreas Halse i Arbeiderpartiet

ØKONOMISKE INSENTIVER: Andreas Halse vil gi folk som kjører sammen rabatt i bomringen.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

For å få folk til å kjøre sammen, vil Halse fra Arbeiderpartiet gi rabatter i bomringen.

– Vi må gi folk økonomiske insentiver så flere kjører sammen til jobb.

Halse påpeker at elbilene først tok av da de fikk betydelige økonomiske fordeler.

– Gratis som elbilene, er neppe aktuelt i dette tilfellet, sier han.

- Halv pris?

- Det må vi finne ut av. Men det må monne skikkelig.

Kan løses med app

De tekniske løsningene finnes. I Bergen har folk brukt appen HentMeg siden 2011, i Trondheim siden 2014.

Prosjektleder Arild Eggen i Vegdirektoratet i Bergen forklarer at mobilappen knytter sammen sjåfører og passasjerer som skal reise samme vei. Passasjeren som vil sitte på, møter opp i nærmeste busslomme slik at sjåføren ikke forsinkes av å lete.

– Hvis du kjører sammen med en annen bare to ganger i måneden, vil trafikken i rushtiden i Trondheim, Bergen og Stavanger, og også i Oslo, gli lang bedre.

Men blant de mange tusen som passerer bomringen i Bergen hver dag, er det bare noen titall app-brukere som samkjører.

– Dette er altfor lite for å få systemet til å fungere skikkelig, slår Eggen fast. Man må ha nok av folk som tilbyr transport, til at tilbudet blir finmasket nok.

Dyrere for resten

Å bygge opp et system for samkjøring tar et års tid. Teknikken finnes, men innkjøring og testing vil likevel koste omtrent seks millioner kroner, ifølge Eggen. Han sier Oslo, Bergen og Trondheim kan spleise på dette.

Men rabatter betyr også tapte inntekter, penger som politikerne absolutt vil ha for å finansiere blant annet et bedre kollektivtilbud. Andreas Halse er klar på at dette ikke må bli et tapsprosjekt.

– Får noen rabatt, må andre betale mer. Det er rimelig at de som velger de minst miljøvennlige løsningene også må punge ut litt ekstra.

Kan åpne kollektivfeltet

Høyre støtter tiltaket. Leder i Samferdselskomiteen Eirik Lae Solberg sier de i tillegg vil vurdere å åpne kollektivfeltet for dem som kjører to eller flere sammen.

Også samferdelselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg fra MdG sier hun er glad for alt som kan utnytte veiene bedre. Hun vil ta med samkjøringstiltaket når Oslopakke 3 skal reforhandles denne våren.