Vil gi biolastebiler kvart pris i bomringen

Høyre i Oslo vil gjøre det mer attraktivt å velge klimavennlig tungtransport. Sammen med Zero foreslår de en egen klimaklasse for tunge kjøretøyer i bomringen.

Postbiler på biogass

BIOGASS: Posten Norge har 93 biogass-kjøretøy, hvorav åtte er lastebiler som denne. Enn så lenge har de ingen fordeler i bomringen.

Foto: Nils Midtbøen

– Zero mener at vi må snu hver stein for å få til det grønne skiftet, men for lastebiler er det ikke så mange steiner å snu, sier fagansvarlig for transport i miljøstiftelsen, Kari Asheim.

Kari Asheim

KLIMAKLASSE: Kari Asheim i Zero vil ha biogass, bioetanol og ladbare hybrider inn i klimaklassen for lastebiler, forutsatt at sistnevnte har nok rekkevidde.

Foto: Zero

Bompenger betyr noe

– Vi har sett på dette sammen med de store lastebilselskapene som vi samarbeider med og som prøver å bli grønne. Bompengene er et av de virkemidlene der vi kunne ha fått til noe, sier hun.

I dag betaler selv de mest utslippsvennlige lastebilene 102 kroner utenom rushtiden og 132 kroner i rushtiden for én passering. Eldre lastebiler må ut med inntil 193 kroner.

Gass og etanol

Høyre og Zero ser for seg en egen klimaklasse for de ganske kjente biogass-lastebilene, de mindre kjente bioetanol-lastebilene og de nesten helt ukjente hybrid-lastebilene.

– Tungtransporten og lastebilene utgjør en betydelig del av klimagassutslippene fra samferdselssektoren i Oslo-regionen, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg.

Eirik Lae Solberg

OSLOPAKKE 3: Sammen med Høyre i Akershus tar Eirik Lae Solberg og Oslo Høyre initiativ til å reforhandle Oslopakke 3 for å få inn en egen klimaklasse.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy/NRK

– Ved å gjøre dette kan vi få til den samme «boosten» for lastebiler som slipper ut få klimagasser som vi har hatt for elbiler, sier han.

– Vi ser at det er en del klimavennlig teknologi for lastebiler spesielt som ikke har noen fordeler, men derimot høyere investeringskostnader. Dermed får ikke denne teknologien noen fart, sier Kari Asheim.

30 kroner

Zero tenker seg fullt bompengefritak i tre til fem år og halv sats etter det. Høyre ser for seg en litt annen innretning.

– Det kan for eksempel være en fjerdedel av de takstene som dagens mest miljøvennlige lastebiler betaler. Det betyr cirka 30 kroner i bomringen.

– Jeg er overbevist om at det vil gjøre at mange lastebileiere begynner å etterspørre denne typen biler, sier Eirik Lae Solberg.

Klimaklassen skal ifølge forslaget bestå av lastebiler som er bygd spesielt for alternative og fornybare drivstoff; biogass som fremstilles av matavfall og kloakkslam, og bioetanol som det er planer om å lage av skogsavfall.

Biodiesel skal ikke være en del av klimaklassen fordi de samme lastebilene kan gå på både biodiesel og fossil diesel.

120.000 i året

Norges største matvaregrossist Asko bruker kun fornybart drivstoff i sine rundt 600 distribusjonsbiler. De fleste går på biodiesel, drøyt 40 på bioetanol eller biogass.

Torbjørn Johannson

SATSER PÅ BIO: Torbjørn Johannson forteller at Asko bruker kun fornybart drivstoff, bortsett fra i den verste vinterkulda da biodrivstoff skaper trøbbel.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Styreleder Torbjørn Johannson sier at de betaler inntil 120.000 kroner i året i bompenger for én bil som leverer varer i Oslo-området.

– Forslaget er fornuftig på mellomlang sikt og vil gjøre biler med bio konkurransedyktige i forhold til fossilt. På lengre sikt bør det være en tredelt differensiering; el/hydrogen – bio – fossilt, sier han og minner samtidig om at også biogass har mye naturgass innblandet.

Ikke personbiler

I motsetning til i forslaget fra MDG og Arbeiderpartiet om å la biogassbiler få samme fordeler som elbiler, skal ikke personbiler inn i klimaklassen.

– For personbiler er vi i ferd med å komme veldig langt med de fordelene vi har for elbiler og nullutslippsbiler. Der bør vi heller satse på å videreføre dem.

– For lastebiler trenger vi særskilte virkemidler fordi elektriske lastebiler med særlig rekkevidde ligger lenger fram i tid, sier Eirik Lae Solberg.

– For lastebiler er vårt forslag dessuten litt bredere. Det handler ikke bare om gass, men om å gi flere lovende teknologier starthjelp, sier Kari Asheim i Zero.