NRK Meny
Normal

Vil kreve bompenger tross betalt tunnel

Neste år skulle det bli gratis å kjøre gjennom Oslofjordtunnelen. Men hvis Vegdirektoratet får som de vil, må vi legge ut selv etter den er nedbetalt.

Oslofjordtunnelen

Oslofjordtunnelen har tilsammen kostet bilister 1,247 milliarder kroner siden den ble åpnet i 2000.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Til tross for at Oslofjordtunnelen vil være nedbetalt til neste år, ønsker Vegdirektoratet å fortsette å kreve inn penger.

Bomstasjonen vil i så fall bli stående, og pengene som blir samlet inn skal brukes til å betale for et nytt tunnelløp i den samme tunnelen.

Per Morten Lund, som er regionveisjef i Statens vegvesen region Øst, sier prosjektet er viktig for å bedre trafikksikkerheten. Det har vært flere bilbranner i Oslofjordtunnelen, noen av dem svært alvorlige.

– Det ikke noe tvil om at det er et behov for en sikrere tunnel, og en bedre forbindelse. Det håper vi folk er forståelse for, sier han.

I juni i fjor oppsto den verste ulykken hittil i tunnelen, da et vogntog lastet med returpapir begynte å brenne.

Kan bli to bomstasjoner

Lars Aksnes

Direktør i Vegdirektoratet, Lars Aksnes, mener det er god grunn til å la bomstasjonen stå.

Foto: Kjartan Rørslett

I tillegg til å beholde bomstasjon vi har i dag, ønsker Vegdirektoratet å kreve inn penger også på vestsiden av Oslofjorden. Denne bomstasjonen skal gi penger til ny vei mellom tunnelene på vestsiden og E18.

– Da vil vi spare rentekostnadene i anleggsperioden, og nedbetalingstiden blir kortere, sier direktør i Vegdirektoratet, Lars Aksnes, til Aftenposten.

Håper på støtte fra politikerne

I Norge er hovedregelen at bilister ikke skal betale før de får muligheten til å bruke det pengene går til, og regjeringen sier selv at skal være sammenheng mellom betaling og nytte.

De skriver i sine retningslinjer at «Regjeringen vil med utgangspunkt i et rimelighetshensyn legge til grunn at det som hovedregel skal være etterskuddsinnkreving i bompengeprosjekter».

Likevel håper Lund å få lokalpolitikerne med på laget.

– Vi har hatt kontakt med lokalpolitikerne og forklart hvordan vi tenker, og fått tilslutning. Så får vi se hva de sier når de skal behandle saken, sier han.

Saken er nå på høring.

Etter at kong Harald åpnet Oslofjordtunnelen i 2010 har forbifarende betalt til sammen 1,247 milliarder kroner for å bruke tunnelen.