NRK Meny
Normal

Vil bygge mer i villastrøk på Oslos vestkant

Arbeiderpartiet i Oslo vil bygge høyere og tettere flere steder i byen og mener særlig villastrøkene på vestkanten tåler fortetting. Nå vil partiet gå gjennom områdene rundt samtlige T-banestasjoner i Oslo.

Anders Røberg-Larsen

BEFOLKNINGSVEKST: Området rundt Ris stasjon langs Holmenkollbanen er et godt eksempel på villastrøk som kan utnyttes bedre. Det mener Arbeiderpartiets byutviklingstalsmann, Anders Røberg-Larsen.

Foto: Olav Juven / NRK

Valglogo

– Det er spesielt på T-banen vestover at det er stort potensial, både med tanke på tomtepotensial, men også fordi det er god tilgjengelighet på T-bane, sier Arbeiderpartiets byutviklingstalsmann Anders Røberg-Larsen.

– Vi er opptatt av å legge til rette for den befolkningsveksten Oslo står oppe i nå, og da må vi se på hele byen og hvor det er fornuftig å fortette mer, sier han.

Vil utnytte villastrøk på vestkanten

Det er under behandlingen av Oslos nye kommuneplan at Arbeiderpartiet ber om en analyse over utbyggingspotensialet i en radius på minst 500 meter rundt hver jernbane- og T-banestasjon, spesielt på Oslos vestkant.

Arbeiderpartiet i Oslo mener dessuten at områder med mye småhusbebyggelse er preget av reguleringsplaner som tillater veldig lav utnyttelse av områdene.

– Vi bør gå gjennom de planene og se om det er mulig å få til ytterligere fortetting i Oslo nær stasjonene. Det vil også være samfunnsøkonomisk fornuftig, sier han.

Høyre mener forslaget er useriøst

Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomiteen, Maren Malthe-Sørensen, kaller forslaget en usedvanlig dårlig idé.

Maren Malthe-Sørensen

IKKE AKTUELT: Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomiteen, Maren Malthe-Sørensen, avviser forslaget fra Oslo Arbeiderparti. Høyre mener kommuneplanen mot 2030 er god nok.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det er oppsiktsvekkende useriøst, sier hun.

– I første omgang skremmer man opp tre firedeler av Oslos befolkning. Hvis de først skulle få gjennomslag for dette, så vil man jo rasere store boområder.

Malthe-Sørenssen har ledet arbeidet med kommuneplanen i byutviklingskomiteen.

Hun sier at vurderingene Arbeiderpartiet nå ber om er nettopp det Oslo kommune har gjort i løpet av fire års arbeid med planen.

Ifølge Høyre er potensialet i kommuneplanen på 120.000 boliger fram mot 2030 nok til å møte befolkningsveksten.

– Må se på hele Oslo

Anders Røberg-Larsen i Arbeiderpartiet mener områdene kommuneplanen peker ut ikke er nok, og at hele byen bør vurderes.

– Eksempelvis har byrådet i kommuneplanen pekt på områder i Groruddalen som krever miljøtiltak. Det krever også nye baneløsninger hvis man skal klare å utvikle disse områdene.

– Da mener vi det er fornuftig å se på områder som har eksisterende banenett i dag og hvor det fortsatt er potensial for fortetting, sier han.

Høyres Malthe-Sørenssen avviser likevel ideen som altfor radikal.

– Frp har jo lekt med denne tanken tidligere, og når selv Frp har slått det fra seg, da burde det ringt en bjelle hos Arbeiderpartiet, sier hun.

Boligfortetting rundt t-banen

FORKASTER IDÉ: Høyre mener Ap-forslaget ville bety en rasering av mange boområder. Kartet viser radiusen rundt T-banestasjonene slik Høyre ser for seg konsekvensene av Arbeiderpartiets fortettingspolitikk på vestkanten.

Foto: Kart:Finn.no/Illustrasjon: Høyres bystyregruppe

Frykter for byutviklingen

Heller ikke Oslo Venstre vil utrede byutviklingen på en slik måte som Arbeiderpartiet ønsker.

Nestleder i Byutviklingskomiteen, Espen Ophaug, frykter at byutviklingen skal komme ut av kontroll.

– En tilfeldig fortetting overalt der det er en stasjon kan dessuten føre til at mer av byutviklingen går til kommersielle utbyggere, sier han.

Ophaug peker på at T-banesystemet har 100 stasjoner i tillegg til de 20 togstasjonene spredt over hele byen.