Vil bygge hus i marka

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Markagrensen kan ikke være hellig dersom alle som ventes å flytte til Oslo og Akershus, skal ha bolig. Det mener ordføreren i Rælingen.

Risikerer permittering
Foto: Roald, Berit / SCANPIX

I Rælingen er bygging i begrensede deler av marka det minste av flere onder, ifølge ordfører Øyvind Sand.

Ikke bygg i villastrøk og på dyrka mark!

– Jeg er totalt imot å sanere en godt fungerende og variert villabebyggelse gjennom å bygge boligere der. Jeg er også i mot å bygge på dyrka mark, med hensyn til at vi trenger matproduksjon i Norge.

Bygg i marka!

– Derfor synes jeg at man bør vurdere å bygge i enkelte, helt avgrensede områder i marka, sier ordføreren.