NRK Meny
Normal

Vil bygge 8800 boliger på Fornebu

Obos mener det er plass til mange flere boliger på Fornebu enn tidligere planer legger opp til. 8800 boliger er nå målet for den store utbyggeren.

Obos mener det er plass til mange flere boliger på Fornebu enn tidligere planer legger opp til. 8800 boliger er nå målet for den store utbyggeren.

Slik ser et av forslagene til utbygging på Fornebu ut. Forslaget er laget av arkitektfirma Asplan Viak.

Fornebu tåler flere boliger. Det er stort boligbehov og en utbygging her vil redusere presset andre steder i kommunen.

Det er de viktigste argumentene Martin Mæland, konsernsjef i OBOS-gruppen trekker fram når han skal selge inn forslaget om å åpne opp for flere boliger.

I første omgang må han overbevise politikerne i Bærum om at det er riktig å bygge flere boliger på området hvor Oslo lufthavn lå inntil 1997.

– Vi tror det er god plass til rundt 2500 flere boliger på Forneu. Det tror jeg kommunen også er enig i, sier Mæland til NRK.

Tusentalls boliger

Utviklingen av Fornebu er det største utbyggingsprosjektet i Norge i dag, ifølge Obos. I dag er omkring 1400 boliger ferdige.

Fram til nå har planen vært at det totalt skal bygges 6300 boliger, men nå vil Obos øke tallet til 8800.

Obos mener det fortsatt vil være rikelig med grøntarealer og møteplasser selv om tallet på boliger økes kraftig. Det har også tidligere vært debatt om hvor mange boliger det skal bygges i området. Og hvor høye de skal være.

– Hvis vi skal bygge 2500 flere boliger vil det nok måtte bygges litt høyere og litt tettere enn først planlagt. Men det vil likevel være store, åpne flater.

Artikkelen fortsetter under illustrasjonen

Fornebuplaner

Illustrasjon sett fra nord med Flytårnet i forgrunnen. Dette er et av forslagene til hvordan over 8000 boliger kan bygges på Fornebulandet i Bærum.

Foto: Arcasa / Illustrasjon

Kan spleise

Flere boliger gir flere innbyggere og da vil utgiftene øke for kommunen.

Mange barnefamilier flytter trolig inn i boligene på Fornebu. Dermed må Bærum kommune skaffe flere barnehageplasser og flere skoleplasser.

Martin Mæland

Konsernsjef Martin Mæland i OBOS skal overbevise politikerne i Bærum om at det er riktig å bygge flere boliger på Fornebu.

Foto: Henriette Mordt / NRK

Obos regner med at det vil koste kommunen én milliard kroner i det selskapet kaller sosial infrastuktur, hvis deres søknad om 8800 boliger blir godkjent. Det er 400 millioner kroner mer enn den opprinnelige planen.

Obos er villig til å forhandle om å betale noen av de ekstra kostnadene.

– Vi er villig til å gå inn i en dialog med kommunen om hvordan vi kan bistå med det økte skolebehovet som helt klart vil komme som følge av en stor utbygging.

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer, mener det er for tidlig å si om kommunen tåler en slik utbygging.

– Vi må vite hvor mye mer vi må investere i barnehager og skoler før vi tar stilling til antall boliger. Dette vil vår administrasjon arbeide med fremover, sier hun.

Trenger offentlig transport

Fornebubanen blir dyrere og dyrere. På kort tid har prislappen økt til 8,5 milliarder kroner. Men de nye beboerne trenger også transport.

De nye beboerne trenger også transport. De tre utbyggerne på området; Obos, IT Fornebu og KLP Eiendom har forpliktet seg til å yte et vesentlig bidrag til realisering av Fornebubanen.

Men det forutsetter altså at det gis grønt lys for utbygging av flere boliger.

Obos mener at utbyggingen av Fornebubanen bør kunne starte mellom Lysaker og Fornebu i påvente av alle avklaringer på Oslo-siden.

– Flere av oss som bygger på Fornebu har sagt at vi kan være med å betale for banen, sier Mæland.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på hvor mye Obos er villig til å betale for å få sosial infrastruktur og offentlig transport på plass.

– Men det er snakk om store summer, sier Mæland.

– Det er meget positivt at næringslivet på Fornbu vil bidra til en baneløsning. Nå handler det om å få en bane raskest mulig på plass, sier Hammer.

Stive priser

Kvadratmeterprisen på boligene som allerede er ferdigstilt på Fornebu er svært høy. Mæland har ambisjoner om at pila skal peke andre vei.

– I vårt forslag til politikerne er det også en ambisjon for oss å gjøre Fornebu tilgjengelig for flere ved at gjennomsnittstørrelse blir mindre og dermed kvadratmeterprisene lavere avslutter Mæland.

Obos legger onsdag kveld frem sitt forslag til formannskapet i Bærum.

Obos mener det er plass til mange flere boliger på Fornebu enn tidligere planer legger opp til. 8800 boliger er nå målet for den store utbyggeren.

– OBOS vil være med på å betale for T-bane