NRK Meny
Normal

Millionærboliger kan få gratis barnehager

Skal rikfolk i luksusleiligheter i Bjørvika ha gratis barnehage? – Ja, mener flertallet i Oslo bystyre. Byrådspartiene er uenige.

Barcode i Bjørvika

GRATIS BARNEHAGE: Når utbyggingen i Bjørvika er ferdig, blir det 380 boliger i Barcode-rekka. Alle skal få tilbud om gratis barnehageplass hvis bystyreflertallet får det som det vil.

Foto: Olav Juven / NRK

– Bystyret legger opp til at en familie som kjøper en 12 millioner kroners-leilighet i Bjørvika skal få gratis barnehageplass, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øystein Sundelin.

– Det kan jeg ikke kan fatte og begripe når det er andre i byen som har langt større behov for å få dette offentlige tilskuddet, fortsetter Sundelin.

Byrådet har fått penger fra regjeringen til et prøveprosjekt i bydel Gamle Oslo der tilbudet om gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer kun skal gjelde familier med under 353.000 kroner i inntekt.

Tilbud i Groruddalen og Søndre Nordstrand

Flertallet i Oslo bystyre vil imidlertid at tilbudet om 20 timer gratis barnehage i bydelen skal gjelde alle, uavhengig av hvor mye de tjener. Det er ikke byrådspartiene enig i.

Høyres Øystein Sundelin

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øystein Sundelin.

Foto: Rune Jensen / NRK

De vil gi støtten til dem om virkelig trenger det, og ikke til familier som de mener har råd til å ta regningen selv.

– Jeg har ikke behov for å bruke skattebetalernes penger på dem som har aller mest fra før. Jeg synes vi skal sørge for at alle slike ordninger er mest mulig treffsikre, slik at det er de som har mest bruk for det som får det, sier Sundelin.

Fra før har alle 4- og 5-åringer i Groruddalen og i bydel Søndre Nordstrand i Oslo tilbud om 20 timer gratis barnehage i uka.

Selv om det viktigste formålet er at barn med minoritetsbakgrunn skal lære norsk før de begynner på skolen, var politikerne tidlig enige om at tilbudet skulle gjelde alle.

Problemer og prestisje

Gamle Oslo består av områder med sosiale problemer som Tøyen og Grønland, men også de nye prestisjebydelene i Bjørvika og på Sørenga. Partiene på venstresida og Fremskrittspartiet vil at ordningen skal gjelde alle også her.

Andreas Halse (Ap)

Andreas Halse (A) er nestleder i bystyrets kultur- og utdanningskomité.

Foto: Nina Didriksen / NRK

– Det er et stort gode at velferdsordninger gjelder alle, at vi har sykehus, hjemmetjenester og skole for alle. Det er veldig bra at vi organiserer velferden på den måten i Norge, sier Andreas Halse, nestleder i bystyrets kultur- og utdanningskomité fra Arbeiderpartiet.

Halse sier også at en inntektsgrense kan gjøre at familier taper penger hvis for eksempel en av foreldrene tar seg en jobb som gjør at de havner like over grensa.

– En av grunnene til at Norge er vellykket i å bekjempe fattigdom er at vi har universelle velferdsordninger og at det skal lønne seg å jobbe, sier Halse.

– Men dette betyr at det offentlige skal bruke ganske mye penger på å gi gratis barnehage også til de som har veldig god råd?

– Det kan du si, og vi bruker også mye penger på barnehage over hele byen og i hele landet, men barnehage er et stort gode. Gratis kjernetid har vært en kjempesuksess, det fører til at barna lærer mer. De kan bedre norsk når de begynner i første klasse, og det fører til at mødrene jobber mer, sier Halse.

Gratis barnehage i bydel Gamle Oslo forutsetter støtte fra staten.