Verst for gjeldsofre i Oslo

Det er ingen steder i Norge det er verre å være gjeldsoffer enn i Oslo.

Sedler
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Private kreditorer kan bruke Namsfogden til å tvangstrekke gjeld fra lønnen din dersom du skylder dem penger. Du skal likevel sitte igjen med en sum til nødvendig livsopphold. Dette beløpet er ikke lovfestet og variere kraftig ulike steder i Norge.

Hvis man setter seg i gjeld og ikke klarer å betale for seg i hovedstaden, sørger Namsfogden i Oslo for at man kun sitter igjen med 6100 kroner av lønna.

Dette er den laveste satsen til livsopphold i landet.

– Urettferdig

I flere andre kommuner brukes en sum på 10.169 kroner, som er satsen som gjelder for gjeldsordningsloven, skriver Dagsavisen.

Gjeldsrådgiver i Nav Alna Sosialtjenesten, Torleif Kahrs, sier til avisen at stortingspolitikere i mange år har vært opptatt av å øke satsen til livsopphold for de som er under offentlig gjeldsordning, men har glemt alle de andre.

– I de tolv årene jeg har jobbet med gjeldsrådgivning er det hele tiden snakket om at livsoppholdssatsene for utleggstrekk skal samordnes. Men det har ikke skjedd, sier Kahrs.

Leder av gjeldsofferalliansen, Bengt Scheldt mener den lave satsen i Oslo gjør det umulig å komme ut av gjeldskrise.

Bengt Scheldt

- Blodig urettferdig, mener leder av Gjeldsofferalliansen, Bengt Scheldt.

Foto: NRK-arkiv

– Det er blodig urettferdig at man i Oslo skal få mindre enn i andre kommuner. Namsmannen bidrar til å holde folk fanget, sier Scheldt til avisen.

Gjeldende rettspraksis

Namsfogden i Oslo, Alexander Dey, forstår at de ulike satsene er forvirrende, men mener satsen i Oslo er satt etter gjeldende rettspraksis.

Kahr mener en minimumssats bør være den satsen Statens institutt for forbruksforskning legger til grunn for nødvendig livsopphold. Den satsen ligger i dag på 7250 kroner.