Verdifull matjord forsvinner bit for bit

Tidligere statsminister Kåre Willoch advarer mot bygging på dyrket mark. Høyre-nestoren åpner for en avgift som gjør det dyrere å legge beslag på dyrket mark.

Kornåker

600–700 FOTBALLBANER: Sammenlagt i Norge ble 5620 mål omdisponert fra landbruksjord til utbyggingsformål.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Det er usolidarisk av oss å bygge på dyrkbart land når vi har så meget annet land å bygge på, sier Kåre Willoch.

Kåre Willoch

Kåre Willoch, tidligere statsminister for Høyre.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Delen av Norge som kan brukes til å dyrke mat på er bare på tre prosent av det samlede arealet. Høyres tidligere statsminister er glødende opptatt av å bevare matjorda. Han mener at det istedenfor bør bygges på fjell og i skog og mark, der det ikke kolliderer med friluftsinteresser.

– Når du flyr over Oslo kan du se at det er masse plass. Det er helt kunstige grenser, unødvendige grenser og begrensninger som gjør at man bygger på det bitte lille som er dyrkbar mark, sier Willoch.

Bør innføre avgift

Bare i Oslo og Akershus ble 500 mål dyrket og dyrkbar jord bygget ned i 2013. Det tilsvarer størrelsen på 60 fotballbaner. Sammenlagt i Norge ble 5.620 mål omdisponert fra landbruksjord til utbyggingsformål. Det tilsvarer 6–700 fotballbaner.

– Hvis vi ser litt lenger enn nesen rekker så er det risiko for global matmangel, på grunn av voldsom befolkningsvekst og klimaforandringer.

Bit etter bit forsvinner fordi det i enkeltsaker er så fristende si ja, mener Willoch. Han åpner nå for at det bør innføres en avgift på nedbygging av matjord.

– En slik avgift vil man kunne bruke til å sikre billigere tomter andre steder. På den måten vil de som søker boliger ikke blir belastet, snarere tvert imot, sier høyre nestoren.

Støtter Willoch, men ikke partiet

Stortingsrepresentant for Miljøpartiet de Grønne, Rasmus Hansson mener den gamle statsministeren har helt rett. Han avslører større sans for Willoch enn Willochs gamle parti.

Leder og stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet de Grønne.

Rasmus Hansson, leder og stortingsrepresentant i Miljøpartiet de Grønne.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Til tross for at det er bred enighet på Stortinget om å bevare matjorda, så blir den likevel med dagens regjering i spissen bygget ned i et skremmende tempo, mener Hansson.

MDG har allerede i sitt partiprogram forslag til en avgift for å bremse nedbyggingen av landbruksjord.

– En avgift vil gi en mer vettug pris på det som burde være det mest verdifulle arealet som finnes i Norge, nemlig det vi kan lage mat på, sier Hansson.