Normal

Venstre kan åpne for flere høyhus

Venstre har vært en av de fremste bremseklossene for høyhusutbygging i Oslo. Nå vurderer partiet å droppe motstanden mot å bygge i høyden.

Barcode

Men sine opptil 18 etasjer har Barcode fått unntak fra makshøyden på 12 etasjer. Nå kan det bli flere høyhus i Oslo.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Venstre er trolig det partiet i bystyret som er mest restriktive til at Oslo skal strekke seg i høyden. Skulle partiet velge å bli mer vennligsinnet innstilt til høyblokker, kan det bli flertall for flere høyhusprosjekter i hovedstaden.

I utkastet til kommunevalgprogram stiller programkomiteen åpent spørsmål om hvorvidt Oslo Venstre skal fastholde den strenge linjen eller bli mer høyhus-liberale.

Flere og flere også i Venstre innser nemlig at dersom Oslo skal få plass til alle som vil bo og arbeide i hovedstaden, må byen bygge i høyden.

Erik Borge Skei

Erik Borge Skei, leder av programkomiteen i Oslo Venstre.

Foto: Olav Juven / NRK

Hvor skal Oslo vokse?

– Når Oslo vokser, ønsker vi å tilrettelegge for at flere kan gå, sykle eller reise kollektivt i hverdagen, sier leder av programkomiteen og nestleder i Oslo Venstre, Erik Borge Skei.

– Da ser vi at vi kanskje må åpne for å bygge noe høyere og noe tettere enn vi har vært klare for før.

– Derfor har vi skrevet i programmet – som et alternativ – at vi ønsker å tillate høyhus dersom prosjektet er av en slik karakter at det skaper et attraktivt bymiljø og er i nærheten av et større kollektivknutepunkt, sier Erik Borge Skei.

Mer enn 12 etasjer

I høyhusplanen som gjelder i Oslo i dag er makshøyden satt til 42 meter, noe som tilsvarer 12 etasjer. Unntaket er området rundt Oslo S og Bjørvika og hus som blir definert som såkalte skulpturelle tårn. Reglene kan fort bli myket opp hvis Venstre endrer holdning.

– Vi snakker om bygg på noe over 12 etasjer, ikke et nytt Postgirobygg som er over hundre meter høyt.

– Det som er viktig for oss da er å skape kvalitet på gateplan og åpne for det grønne. Vi føler at vi kanskje er på vei i den retning og ønsker organisasjonens syn på dette, sier Erik Borge Skei.

Flere prøveballonger

Synet på høyhus er et av flere politikkområder der Oslo Venstre sender ut prøveballonger i programutkastet. Andre saker der programkomiteen lanserer alternative løsninger er disse:

  • Skal det innføres betaling på all parkering innenfor Ring 2 med unntak av elbiler og handikapplasser?
  • Hvordan skal biltrafikken i indre by begrenses? Bilfrie soner innenfor Ring 2? Bilfritt innenfor Ring 1 med unntak av varetransport o.l.?
  • Skal det innføres to hovedopptak til barnehagene i Oslo?
  • Skal det innføres karakterer fra 7. klasse i skolen?
  • Skal sidemål (nynorsk) bli valgfritt i en eller annen variant?
  • Skal Oslo ha en ny bydelsreform der målet er færre og sterkere bydeler?

– Vi har sett de siste åra at mye av Oslo Venstres politikk er blitt gjennomført. Derfor ønsker vi en debatt i partiet om hva som er den beste politikken.

– På noen områder er det helt sikkert reell uenighet, på andre områder vil vi forsøke ut nye løsninger og se om partiorganisasjonen er enig i de nye løsningene, sier programkomiteens leder.

Bilfritt sentrum?

Et av områdene der han venter diskusjon, er hvor langt partiet skal gå i å gjøre det vanskelig å kjøre og parkere i bygatene.

– Vi ser at gatearealet i sentrum er veldig verdifullt. Det skal tjene mange forskjellige funksjoner, både de som vil sykle, de som vil gå og kollektivtrafikken.

– Da må vi diskutere hvordan vi bruker gatearealet best mulig for å skape et levende sentrum. Vi må se på mulighetene for flere gågater, flere bymiljøgater og å gjøre hele eller deler av sentrum bilfritt, sier Erik Borge Skei.