Vektbegrensing i Oslofjordtunnelen

Forbudet mot kjøretøy lengre enn 12 meter i Oslofjord-tunnelen blir endret til en vektbegrensing av Statens vegvesen. Fra og med i morgen innføres i stedet et forbud mot kjøretøy tyngre enn 32 tonn, i tidsperiodene mellom klokken 7-9 og klokken 15-18.